Kędzierzyn-Koźle ma plan dochodów i wydatków na przyszły rok. Rada miasta przyjęła budżet

5

Podczas czwartkowej sesji rady miasta przyjęto uchwałę budżetową określającą plan dochodów i wydatków gminy na 2020 rok. Pod kątem inwestycyjnym będzie on dużo skromniejszy od poprzedniego, gdy skumulowało się wiele realizowanych od kilku lat projektów.

Planowane dochody gminy w przyszłym roku wyniosą 320 mln zł, w tym 298 mln zł to dochody bieżące, a więc otrzymywane przez gminę subwencje i dotacje. To głównie pieniądze przeznaczone na utrzymanie oświaty oraz udział w płaconych na terenie gminy podatkach. Dochody majątkowe gminy, to m.in. fundusze pozyskane ze sprzedaży należących do miasta nieruchomości, zaplanowano na poziomie ponad 21 mln zł.

W przyszłym roku miasto zamierza wydać 327 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą 295 mln zł (najwięcej pochłonie oświata), wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy) pochłoną 32 mln zł. W zeszłym roku było to prawie 80 mln zł, jednak był to okres finalizacji dużych miejskich inwestycji – m.in. basenów w Azotach i hospicjum w Kłodnicy.

Deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 7,3 mln zł. Zostanie sfinansowany z wolnych środków (6,6 mln zł), a więc pieniędzy, które nie zostały wydane w tym roku. Pozostałą część miasto pokryje kredytem bankowym.

Przyjmując budżet, rada miasta upoważniła prezydent Sabinę Nowosielską do zaciągnięcia kredytów do wysokości 17 mln zł. 11 mln zł potrzebne jest na spłatę zadłużenia powstałego w poprzednich latach.

Przyjęcie budżetu poprzedziła długa dyskusja. Radnych przede wszystkim niepokoi zmniejszająca się różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, na co zwrócił uwagę radny Andrzej Kopeć. Oznacza to, że koszty funkcjonowania gminy rosną szybciej niż uzyskiwane przez nią wpływy. W największej mierze waży na tym właśnie oświata. Miasto musi na przykład zapewnić pieniądze na obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli.

Budżet został przyjęty większością 15 głosów. Przeciw głosowała trójka radnych klubu Radnych Niezależnych, wstrzymało się 4 radnych z klubu PiS.

5 KOMENTARZE

Skomentuj