Kędzierzyn-Koźle bardzo szybko się starzeje. Seniorom trzeba zapewnić opiekę. Już dziś jest z tym problem

3

Społeczeństwo Kędzierzyna-Koźla starzeje się najszybciej w całym województwie opolskim. Dane statystyczne mówią same za siebie, osób starszych przybywa i będzie ich coraz więcej. Już teraz pojawia się problem z osobami wymagającymi całodobowej opieki. Przekonała się o tym mieszkanka naszego miasta, która opowiedziała o swoim problemie.

Monika Błach to pracująca mama dwójki córek, od niedawna pomaga również przy sprawowaniu opieki nad swoją babcią, która po wyjściu ze szpitala nie wstaje z łóżka. Pani Monika wzięła urlop, aby pomóc rodzinie, lecz niedługo będzie musiała wrócić do pracy. Wspólnie z rodzeństwem na zmianę opiekują się babcią. Niestety prędzej czy później wszyscy będą musieli wrócić do pracy, w przeciwnym razie nie utrzymają swoich rodzin. Pani Monika postanowiła poszukać pomocy m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w naszym mieście, niestety to, co usłyszała, bardzo ją zmartwiło.

– Moja babcia musi czekać na opiekę co najmniej kilka miesięcy. Okazuje się, że problem jest ogromny. Załamała mnie ta informacja, bo przecież będę musiała wrócić do pracy, moje rodzeństwo również. Wtedy babcią nie będzie mógł nikt się zająć – mówi Monika Błach.

Niestety, jak się okazuje, takich i dużo bardziej skomplikowanych sytuacji jest więcej. Często jest tak, że zupełnie samotna osoba wraca ze szpitala do domu i musi mieć zapewnioną opiekę. To właśnie takie przypadki są traktowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej priorytetowo. Jednak nie oznacza to, że problem z opieką nad leżącym członkiem rodziny jest niedostrzegalny. Temat poruszono na przedostatniej sesji rady miasta, gdzie przedstawiono projekt stworzony przez MOPS, na bazie którego prowadzona będzie polityka senioralna w naszym mieście na lata 2019-2023.

Jak czytamy, mało optymistyczne dane statystyczne zawarte w projekcie „Polityka senioralna w gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2019-2023: Analiza udziału ludności według ekonomicznych grup wieku”, wyraźnie wskazują na starzenie się społeczności Kędzierzyna-Koźla. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym, a więc kategorii wiekowej 0-17 lat, spadł z 19% w 2005 roku do 15% w roku 2017. Również o 4 punkty procentowe spadł udział ludności w wieku produkcyjnym (18-60/65 lat) – z 65 do 61%. Zdecydowany wzrost odnotowano natomiast w kategorii wieku poprodukcyjnego (60/65+) – z 16% w 2005 do aż 24% w roku 2017. O ile więc ogólna liczba ludności gminy spada, to rośnie liczba osób w wieku 60+. Dane GUS wskazują, że w 2005 roku na terenie gminy zamieszkiwało 11801 w wieku 60+, zaś w 2017 już 16 762. Duży liczebny wzrost dotyczy też kategorii najstarszych seniorów, powyżej 80. roku życia. W 2005 roku GUS odnotował 1157 osób w wieku 80+, zaś w roku 2017 już 2946 . Wzrost liczby osób starszych wiąże się z wchodzeniem w wiek senioralny dużych liczebnie roczników wyżu z lat 50. i 60. XX wieku, ale również z wydłużaniem średniej długości trwania życia, co szczególnie widać w związku ze wzrostem liczebnym kategorii osób 80+.

– Nasze miasto dotyka problem depopulacji przy jednoczesnym bardzo dynamicznym wzroście osób w wieku senioralnym. Zmienił się również model funkcjonowania rodziny. Współczesna rodzina jest inna, dzieci realizują się zawodowo lub wyemigrowały, pojawia się problem z zaopiekowaniem się starzejącymi się rodzicami. Coraz więcej osób ma problemy psychiczne, pojawiają się zespoły otępienne, Alzheimer, depresje, to wszystko powoduje, że skala zaopiekowania osób starszych staje się sprawą najwyższej wagi. Dokument, który stworzyliśmy, jest po to, abyśmy mogli przygotować się do przyszłości i nie patrzeć z lękiem na nieuniknioną starość – mówiła podczas sesji Danuta Ceglarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Radna Ewa Odulińska podkreśliła, jak istotny jest problem starzenia się naszego społeczeństwa i kwestia zaopiekowania osób zależnych powinna być teraz priorytetowa.

– Dużo inwestowaliśmy w ośrodki dla seniorów aktywnych, bo taka była wówczas potrzeba. Niemniej jednak z dokumentów wynika, jak szybko społeczeństwo się starzeje, są braki w zaopiekowaniu się osobami starszymi, bo jak widać, tego zdecydowanie nam brakuje. Musimy coś w tym kierunku zrobić – mówiła radna.

Jak podkreśliła Danuta Ceglarek, miasto dramatycznie potrzebuje Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Domu Pomocy Społecznej o profilu dla osób starszych i opieki długoterminowej.

–  Zderzamy się z takimi sytuacjami, że starsza osoba zakończyła proces leczenia na geriatrii i nie może wrócić do domu, ponieważ wymaga profesjonalnej opieki. Niezwykle ważne jest, aby niebawem pojawił się typowy zakład opieki medycznej – dodaje dyrektor MOPS.

Zastępca dyrektora MOPS Agata Morkis w rozmowie z nami podkreśliła, że w dobie pracy na umowę zlecenie, osób starszych, potrzebujących wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie jeszcze więcej. Niestety, emerytury tak pracujących osób będą rażąco niskie. Zwróciła uwagę na to, aby jak najszybciej myśleć o swojej starości, po to, aby w przyszłości pozwolić sobie na opiekę prywatną, bo jeśli prognozy się sprawdzą, nie wszystkich seniorów będzie można zaopiekować.

Mimo wszystko wizja przyszłości zawarta w projekcie jest tylko prognozą i być może sytuacja ulegnie poprawie. Jednak warto już zastanowić się, jak będzie wyglądała nasza starość w Kędzierzynie-Koźlu.

3 KOMENTARZE

  1. Technika poszła tak do przodu że można to zrobić bardzo szybko za pomocą drinków szybko wykryją trucicieli ale po co ?? Narażać się kolesią kruk krukowi oka nie wykoleił najlepiej palić głupa że się nie da wykryć a dietę się dostanie za posiedzenie Poproście Amerykanów to z kosmosu to wykryją ale co wtedy z dietami stracicie bez powrotnie tak jak zdrowie przez benzen.

Skomentuj