Kandydaci na urząd prezydenta miasta spotkali się na pierwszej publicznej debacie

23

Tradycyjnie już przy okazji wyborów samorządowych Stowarzyszenie Kresiowan w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało publiczną debatę kandydatów na urząd prezydenta miasta.

W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział wszyscy pretendenci na urząd prezydenta miasta. Debatę poprowadził Witold Listowski, prezes stowarzyszenia. W pierwszej części każdy z kandydatów otrzymał 15 minut na zaprezentowanie swojego programu wyborczego.

Urzędująca prezydent Kędzierzyna-Koźla zapowiedziała kontynuację działań podjętych w bieżącej kadencji. Jej program wyborczy składa się z czterech bloków: ludzie, inwestycje, środowisko i bezpieczeństwo oraz oświata, sport i rekreacja.

Sabina Nowosielska chce rozwijać program badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta, dokończyć budowę hospicjum oraz zwiększyć liczbę mieszkań chronionych. – Zamierzam też wskrzesić budownictwo komunalne poprzez budowę nowych mieszkań z niskimi czynszami – zapowiedziała Sabina Nowosielska.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym na nadchodzącą kadencję będzie budowa łącznika drogowego od osiedla Blachownia do planowanej obwodnicy północnej miasta. Jego realizacja ma ruszyć w przyszłym roku. W planach na kolejną kadencję znajduje się również budowa alternatywnej drogi do kozielskiego portu oraz budowa nowego przejścia w nasypie kolejowym na styku Pogorzelca i Śródmieścia. Kontynuowana ma być budowa chodników, dróg i ścieżek rowerowych w różnych częściach miasta.

Sabina Nowosielska zapowiedziała budowę wału zastawkowego na potoku Lineta. Miasto ma również zwiększyć dopłaty do ekologicznych źródeł ciepła oraz kontynuować rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków.

Dużym wyzwaniem w kolejnej kadencji będą rosnące ceny energii elektrycznej, oszczędności może przynieść wykorzystanie ekologicznych źródeł energii w przestrzeni miejskiej. Sabina Nowosielska zapowiedziała też rozbudowę monitoringu miejskiego, rozbudowę bazy oświatowej i zwiększenie wydatków na kluby i organizacje sportowe z miasta.

Andrzej Chrzanowski swoje wystąpienie rozpoczął od krytyki programu urzędującej prezydent miasta. – Słuchając expose obecnej pani prezydent, miałem wrażenie, że żyjemy w „matriksie”. Ja nie zauważam tego wszystkiego, co pani prezydent zapowiadała i tego, co dokonała do tej pory.

Jako swój priorytet kandydat PiS na prezydenta miasta wskazał rozwój budownictwa mieszkaniowego i uwolnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną. Zapowiedział też poprawę realizacji i nadzoru nad inwestycjami miejskimi, krytykując opóźnienia przy budowie hospicjum, kompleksu basenów w Azotach, a także sprzedaż terenu portu.

Andrzej Chrzanowski uważa, że miasto powinno w większej mierze korzystać z projektów rządowych, jako przykład podając program „Czyste powietrze”. Jego zdaniem również ściągnięcie do miasta dużego inwestora, który da impuls do ożywienia gospodarczego, jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy ze stroną rządową.

Kandydat PiS na prezydenta Kędzierzyna-Koźla sporo uwagi poświęcił problemowi zanieczyszczenia powietrza. W jego opinii władze miasta na przestrzeni ostatnich lat nie podejmowały wystarczających działań w kierunku zapewnienia taniego ciepła mieszkańcom peryferyjnych osiedli. Innym elementem skłaniającym ludzi do spalania śmieci są ceny odbioru odpadów.

Zdaniem Andrzeja Mazura miasto powinno być wrażliwe na potrzeby mieszkańców. – Chciałbym, żeby miasto zapewniło trwały wzrost i rozwój gospodarczy oraz stosowanie przejrzystych procedur przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych, jak również przejrzystych procedur przy sprzedaży mienia publicznego.

Lider Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem zadeklarował wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w procesie zarządzania miastem. Składową jego programu wyborczego jest projekt „Obywatel +” zakładający m.in. wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, zniesienie opłat parkingowych, weryfikację cen wody i ścieków w mieście, także kosztów odbioru odpadów i cen energii cieplnej. Andrzej Mazur postuluje też zwiększenie ulg dla osób wykupujących mieszkania komunalne.

Kandydat SLD Lewica Razem proponuje zwiększenie liczby miejsc żłobkowych oraz zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach szkolnych. Uczniowie mieliby też mieć zapewnione darmowe obiady. Zapowiedział inwestycje w sferze kultury i rekreacji, m.in. poprzez budowę muszli koncertowych. Jego zdaniem na terenie miasta powinny też powstać domy pogodnej starości.

Andrzej Mazur zadeklarował też m.in. wsparcie polityki ograniczenia niskiej emisji oraz działania zmierzające do przywrócenia priorytetu trasy kolejowej z Gliwic do Opola przez Kędzierzyn-Koźle.

W programie wyborczym Marka Piaseckiego znalazło się sześć głównych postulatów. Najważniejszym z nich jest troska o czyste powietrze w mieście. – Trzeba zacząć od wskazania truciciela. Żeby to zrobić, musimy mieć dostęp do sprzętu mobilnego. Miasto ma 300 milionów budżetu, spokojnie możemy pozwolić sobie na taki wydatek – mówił.

Startujący z listy KWW Niezależni z Markiem Piaseckim kandydat zadeklarował, że będzie chciał rozmawiać z przedstawicielami przemysłu i przy pomocy różnych zachęt nakłaniać ich do korzystania z czystych technologii. Kolejnym działaniem nakierunkowanym na rozwiązanie problemu benzenu ma być złożenie projektu ustawy obywatelskiej wprowadzającej normy godzinowe i dobowe dla dopuszczalnego stężenia tego związku w powietrzu.

Marek Piasecki postuluje wprowadzenie darmowej komunikacji dla seniorów oraz kierowców, którzy posiadają ważny dowód i ubezpieczenie OC. Chce również aktywnie wspierać małych przedsiębiorców działających w mieście.

Jednym z pomysłów na pomoc młodym mieszkańcom i zatrzymanie ich odpływu jest sprzedaż działek pod budowę domu za ułamek jej wartości – taki scenariusz sprawdził się w Nysie. Innym zamierzeniem jest budowa bloku, w którym mieszkania mogłyby wynająć osoby nie spełniające kryteriów do otrzymania mieszkania komunalnego i socjalnego. Ostatnim postulatem Marka Piaseckiego jest utworzenie centrum rodzinnego wypoczynku i rozrywki.

W kolejnej części debaty kandydaci otrzymali po pięć minut na ustosunkowanie się do wypowiedzi swoich konkurentów i dalszą prezentację własnych planów.

Sabina Nowosielska wskazywała, że zakup nawet najdroższego sprzętu nie przyczyni się do wskazania truciciela, jeśli nie uda się go akredytować oraz utworzyć laboratorium, w którym będzie można potwierdzić pomiary. Poinformowała też, że w mieście trwają prace zmierzające do utworzenia 50 nowych miejsc żłobkowych.

Zdaniem urzędującej prezydent miasta zarzuty Andrzeja Chrzanowskiego dotyczące sprzedaży kozielskiego portu są zupełnie nietrafione. – Wiemy dokładnie, komu i po co sprzedaliśmy port. Właściciel zainwestował już 50 milionów złotych w te tereny – mówiła Sabina Nowosielska, wskazując, że to PKP blokują dalszą realizację inwestycji.

W odpowiedzi kandydat PiS wytknął, że z tytułu sprzedaży kozielskiego portu do kasy gminy nie wpłynęły jeszcze żadne środki, podczas gdy miasto wydało już pieniądze na budowę nowej drogi do basenów. Zdaniem Andrzeja Chrzanowskiego obecne władze miasta mogły skutecznie działać w kierunku wskazania firmy emitującej benzen do atmosfery, ale tego nie zrobiły. – Gdyby były takie chęci, to już dawno byśmy to widzieli. Problem nie bierze się znikąd, stoi za nim konkretna firma – mówił kandydat PiS. W temacie inwestycji Chrzanowski wskazał, że największe sukcesy dla miasta są efektem pracy senatora Grzegorza Peczkisa, który skutecznie ubiegał się o pozyskanie środków na remont linii kolejowej do Opola oraz budowę obwodnicy północnej miasta.

Zdaniem Andrzeja Mazura utworzenie 50 nowych miejsc żłobkowych nie rozwiąże problemu ich niewystarczającej liczby. – Jeżeli chodzi o benzen, to stoję nadal na stanowisku, że usługę trzeba wykupić z zewnątrz. Albo z MON-u albo nawet zza polskich granic. Miejscowy tego nie wykryje, bo mu nie wolno – mówił kandydat SLD Lewica Razem. W uzupełnieniu programu wyborczego Mazur zadeklarował poszerzenie trzech wiaduktów znajdujących się na terenie miasta: wiaduktu kolejowego w Śródmieściu, wiaduktów przy wjeździe na osiedle Azoty oraz wiaduktu w ciągu ulicy Kłodnickiej.

Marek Piasecki wytknął Sabinie Nowosielskiej brak dialogu z mieszkańcami Kłodnicy na etapie sprzedaży kozielskiego portu inwestorowi. – Swojego czasu razem z mieszkańcami Kłodnicy protestowaliśmy przeciwko sprzedaży portu, bo nie wiedzieliśmy komu i po co ten teren zostanie sprzedany. Zebrało się około 150 mieszkańców i chcieliśmy wyrazić swój sprzeciw. Właśnie tego dnia państwo sprzedaliście port.

Po prezentacji kandydatów przyszedł czas na pytania z publiczności. Mieszkańcy dopytywali m.in. o utworzenie miejsc żłobkowych w budowanym przedszkolu w Kłodnicy, strzelnicę na kozielskiej wyspie, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę sieci ciepłowniczej na mniejszych osiedlach i propozycjach na zatrzymanie młodzieży w mieście.

23 KOMENTARZE

 1. jak widać i słychać jakiś pislamczyk wynalazł szantażyk: nasz musi być wybrany, bo inaczej nie będzie pieniążków na to i tamto. Nasze miasto nie ominęła ta propaganda.

  • To nie propaganda, to czysty pragmatyzm. To miasto nadal będzie brnęło w marazmie, jeśli władzę samorządową będzie stanowiła opozycja w stosunku do władzy centralnej. Tylko ta sama barwa polityczna władzy lokalnej i centralnej daje nadzieję, że wreszcie w tym mieście coś naprawdę się zmieni, a władze będzie sprawował prawdziwy gospodarz.

 2. Kolejna debata, która przekonała mnie, że tej Pani wypada uprzejmie podziękować, niech wraca do biznesu tam zapewne czekają na nią z otwartymi rękami :)

 3. Najpierw Wantula teraz Nowosielska,mija 8 lat i nikt nie potrafi sprowadzic zadnej firmy na pole poludniowe. Niedaleko nas w gminie Ujazd powstalo kilka duzych i malych firm a mieszkancy naszego miasta dojezdzaja tam do pracy.Nikt z kandydatow nie wspomnial o tej inwestycji,dlaczego gdzie indziej mozna a tutaj nie?

 4. No właśnie, dlaczego taka cisza o inwestycjach w Ujeździe? Tak ich sukcesy kolą w oczy naszych samorządowców? A jeśli chodzi o Pole Południe, nie jest to chyba zbyt dobrze dobrane miejsce na teren inwestycyjny. Takie „pole” powinno być zlokalizowane bliżej autostrady, warto w tym względzie pomyśleć o terenach położonych przy trasie Sławięcice – Zalesie Śl. (i nie wydawać pieniędzy na łącznik prowadzący z obwodnicy północnej do Pola Południowego).

  • Pole południowe jest zlokalizowane bardzo dobrze. Nie będę wymieniał wszystkich zalet tej lokalizacji. Faktem jest, że nie jest ono w sposób właściwy skomunikowane z resztą miasta i obwodnicą. Najlepsze rozwiązanie dla Pola to wściąż aktualna (bo z planu ’85) droga stanowiąca jednocześnie obwodnicę osiedla Sławięcice od strony zachodniej z mostem nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. Co się tyczy rejonu skrzyżowania obwodnicy z drogą na Zalesie Śl. całkowity nonsens.

   • Zlokalizowane jest bardzo źle, co z tego że jest tam kolej, kanał blisko skoro dojazd jest fatalny, a koszty infrastruktury są tak duże (włącznie z łącznikiem) że ta inwestycja się nie zwróci nawet jak pole się zapełni.

 5. Najlepsza i tak była Pani „kandydatka” na prezydenta miasta (jak sama się reklamuje), która podczas odpowiedzi na pytania testowe dotyczące tematyki ogólnie pisząc kresowej, uciekała się do podpowiedzi z sali. Dla miasta, warto (być nieuczciwym)!

 6. A ja widzę to tak…………… Tak się utarło w naszym społeczeństwie . Nie ważne jak zrobić dobrze , jak pomóc. Ale ważne żeby przeciwnikowi dowalić . Ci wszyscy kandydaci tylko punktowali , obecne władze . Ale żaden z nich w czasie trwania obecnej władzy , nie zaproponował innego rozwiązania , być może lepszego. Ale po co ( prawda) lepiej dokopać jak przyjdą wybory . Obecni zacni kandydaci obiecują , co oni nie zrobią , no jak by nazwać publika to kupi. Takie debaty to strata czasu i nerwowe podniecenie . Dla tych co punktują panią PREZYDENT , oraz dla nas słuchaczy i widzów . Nasza pani PREZYDENT dzielnie zasłaniała się od oplucia . A zwłaszcza jeden z kandydatów . Jak miał możliwość zrobienia coś dobrego . To z podtulonym ogonem uciekał . Albo po prostu miał TU- MI – WISIZM.

 7. Posiadam informacje że grupa mieszkańców Kędzierzyna zgłosiła się do prezydent miasta, pani nowosielskiej (tej od chochlików i benzenu), z prośbą o utworzenie dogodnego połączenia autobusowego z strefa inwestycyjną w sąsiedniej gminie Ujazd. Wiele młodych mieszkańców, ze względu na olbrzymi sukces władz Ujazdu, otrzymało tam prace w ostatnim czasie. Zabolało to obecną kandydatkę na następne zmarnowane 4 lata poboru pensji z miejskiej kasy. Odpowiedź była krótka. Żadnych dojazdów do pracy w Ujeździe nie będzie. Kędzierzyn jako sypialnia dla Ujazdu nie będzie się z tym afiszował. Bo to wstyd za zero nowych miejsc pracy w kk. Zero rozwoju. Cztery lata lenistwa i uśmiechów w stylu chohlik-Joker.Ujazd albo zagranicą. A co będzie jak obecne towarzystwo z UM straci robotę po wyborach? I do nowiusieńkich fabryk w Ujeździe za chlebem będą dojeżdżać?. Niszczyć swoje fury na dziurach. Bez urzędowego kierowcy?limuzyny?

 8. Same bzdury tu piszecie a Ja i cała moja rodzina, zagłosujemy na panią Sabine Nowosielską. Z prostej przyczyny – jest najlepsza z tych wszystkich kandydatów i nie przypomina w żaden sposób skorumpowanego poprzednika. Nie obiecuje gruszek na wierzbie i nie zieje jadem jak bazyliszek z pislamu. Do zobaczenia przy urnach wyborczych ;)

  • Popieram. Warto popatrzeć kto stoi za innymi kandydatami…
   Pan Marek w ramach kampanii rozdaje słoiczki z miodem. Czy ktoś się zastanawiał skąd ten miód ? Pasieka Ł…
   Pamiętacie jeszcze „nianię” poprzedniego prezydenta ? No właśnie… Zresztą dwóch byłych, nieszczęsnych dla naszego miasta, prezydentów jest w komitecie. Czy też słynny pan Ryszard, który w stroju legionisty chciał maszerować na Rzym ? Jest ekspertem u kolejnego kandydata…
   Teraz przynajmniej coś się dzieje. Coś się buduje, coś modernizuje. Nie zawsze wszystko się udaje ale są konkrety. W poprzednich kadencjach nie było nic. I nagle ci sami ludzie mają pomysły na rządzenie miastem ???

 9. Niania, żarówki, geriatrzy-pinokie. Tak było. Teraz jest benzen,chohlik, basen w strzelcach, plantacje balkonowych chwastów, leniwa straż miejska, arogancja kanclerska i mandaty z pipu dla um. Tak wygląda miasto nocą ze az się ręce pocą. A może jednak nie wracać do kk? Niechaj nowosiela dogada się z piaskiem i niech adoptują psa żarowy. Swoją droga Niewiedziałem ze ma serce do zwierzątek. Nie tylko takich jakie można zobaczyć na talerzu.

 10. Też popieram Panią Nowosielską tak jak Solo i Kora mają rację . Kędzierzyn jest ładniejszy a że się remontuje to źle? Najpierw musi być remont i niewygody , żeby było ładnie i wygodnie. Niech doprowadzi wszystko do końca a nie co niektórzy będą burzyć bo mają inną koncepcję.

Skomentuj