Ich praca to codzienna konfrontacja z ludzką bezradnością i krzywdą. Dzień Pracownika Socjalnego

0

Na co dzień wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, ucząc, pomagając, wychowując i rehabilitując. Pracownicy socjalni mieli swoje święto. Należą się im słowa uznania za ciężką i niełatwą misję, z jaką przyszło im się mierzyć.

Uroczystość odbyła się w kozielskim Domu Dziecka. Starosta Małgorzata Tudaj i wicestarosta Józef Gisman podkreślili, że Dzień Pracownika Socjalnego to uhonorowanie pracy osób, które swoją życiową drogę zawodową dedykowali służbie drugiemu człowiekowi.

Poza merytorycznym i profesjonalnym rozwiązywaniem problemów oznacza ona bowiem codzienną konfrontację z ludzką bezradnością, krzywdą i bólem – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

To nie tylko towarzyszenie ludziom w ich cierpieniu, ale także obowiązek podejmowania trudnych decyzji, które w dużej mierze determinują ich dalsze losy – dodał wicestarosta Józef Gisman.

Najlepsze życzenia pracownikom socjalnym złożyli także: przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, przewodnicząca komisji zdrowia i opieki społecznej Jadwiga Kuźbida, przewodnicząca komisji edukacji i promocji powiatu Bożena Jankowska, a także Danuta Ceglarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródło: starostwo powiatowe

dzień pracownika socjalnego (1) dzień pracownika socjalnego (2) dzień pracownika socjalnego (3) dzień pracownika socjalnego (4) dzień pracownika socjalnego (5) dzień pracownika socjalnego (6) dzień pracownika socjalnego (7)

Skomentuj