Grupa Azoty ZAK S.A. wspiera młodych chemików i marynarzy. Uczniowie dostali stypendia

1

Ponad 25 tysięcy złotych otrzyma od Grupy Azoty ZAK S.A. w nadchodzącym semestrze grono najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. 18 października 2018 roku w obu placówkach, objętych patronatem spółki, wręczono stypendystom dyplomy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia.

Podczas uroczystości w Zespole Szkół nr 3 stypendia otrzymało dziewiętnastu uczniów klas o profilu chemicznym. Najzdolniejszą ze stypendystek okazała się uczennica klasy trzeciej Julia Czarnecka, która dodatkowo w minionym roku szkolnym reprezentowała szkołę i województwo opolskie w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, a także była finalistką Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Po raz pierwszy stypendia Grupy Azoty ZAK S.A. otrzymali uczniowie klas o profilu „technik żeglugi śródlądowej” w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, który spółka objęła patronatem w ubiegłym roku. Umowa patronacka została podpisana w czerwcu, a  rok szkolny 2017/2018 był pierwszym rokiem starań uczniów o stypendium naukowe. Stypendia pierwszej edycji przyznano dwóm osobom, które spełniły wymagania stawiane przez chemiczną spółkę.

– Inwestowanie w młodych chemików postrzegamy jako konieczność i naturalny krok na ścieżce rozwoju firmy. Produkcja chemiczna ulega ciągłemu procesowi automatyzacji, w związku z czym również nasi pracownicy muszą być coraz bardziej wykształceni i przystosowani do zmieniających się realiów. Liczymy na to, że dzisiejsi stypendyści w przyszłości wzbogacą kadrę zakładów i wykorzystają pozyskaną wiedzę do współtworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie chemii. Decyzja o zaangażowaniu Grupy Azoty ZAK S.A. w edukację w zakresie żeglugi śródlądowej wyniknęła zaś z działań, prowadzonych obecnie na szczeblu ogólnopolskim, zmierzających do przywrócenia pozycji transportu śródlądowego. Gdy uda się przywrócić pełną żeglowność Odry i transportować drogą wodną nasze nawozy, osoby przygotowane do obsługi tego typu transportów będą w cenie – podsumowuje Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.         

Stypendium Grupy Azoty ZAK S.A. jest przyznawane uczniom uzyskującym wybitne wyniki w nauce, w szczególności uczestnikom i laureatom konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. Kwota stypendium może wynieść nawet 2000 zł, wypłacane w danym roku szkolnym od września do czerwca.

Stypendyści z klas chemicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu: Wiktoria Cal, Karolina Cieśla, Patrycja Fyrgut, Kacper Gall, Tomasz Niederfeld, Julia Pawletko, Melania Tomeczek, Piotr Wanat, Julia Czarnecka, Paweł Kubica-Cypek, Iwona Jewtuch, Agata Turyńska, Aneta Turyńska, Marta Wielgan, Szymon Kabs, Karolina Klimek, Sabina Pyrlik, Patrycja Surmiak, Bartłomiej Szaro.

Stypendyści z klas o profilu „technik żeglugi śródlądowej” w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu: Aleksandra Czubak, Tomasz Starościak.

Źródło: Grupa Azoty

1 KOMENTARZ

Skomentuj