Grupa Azoty ZAK S.A. w trosce o środowisko: przetwarzając odpady redukują emisję

4

W trosce o środowisko Grupa Azoty ZAK S.A. prowadzi odpowiedzialną gospodarkę odpadami, obejmującą proces odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych na rynek wraz z produktami.

Za działania prowadzone w tym zakresie kędzierzyńska spółka otrzymała certyfikat „W Trosce o Naturę”, świadczący o jej dążeniu do minimalizacji oddziaływania na środowisko również na etapie gospodarki odpadami.

W skali roku spółka przyczyniła się do redukcji śladu węglowego w wysokości 257 ton CO2e – jest to poziom emisji gazów cieplarnianych zaprezentowany w przeliczeniu na CO2. Wielkość powyższa obrazuje emisję gazów cieplarnianych, która zaistniałaby w przypadku zaniechania stosowania procesów odzysku i recyklingu.

Certyfikat „W Trosce o Naturę” został przyznany przez Organizację Odzysku Opakowań INTERSEROH oraz Polską Izbę Odzysku i Recyklingu. Badanie na podstawie własnej metodyki zrealizował COBRO – Instytut Badawczy Opakowań działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

4 KOMENTARZE

Skomentuj