Grupa Azoty ZAK S.A. partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

0
Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski i Kamil Bortniczuk, członek zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie podpisała umowę o współpracy z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. Uczelnię reprezentował Rektor prof. Przemysław Malinowski, a Grupę Azoty ZAK S.A. – Członek Zarządu Kamil Bortniczuk.

Umowa dotyczy współpracy w wielu dziedzinach, której fundamentem jest rozwój regionu. PWSZ w Nysie zaangażuje się m.in. w wykonywanie prac naukowo-badawczych, ekspertyz technicznych oraz udzielanie konsultacji naukowych. Uczelnia, kształcąc profesjonalistów z różnych dziedzin, może zaoferować m.in. wsparcie naukowe w postaci prac studenckich z innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi i technicznymi. – Wszystko, co robimy, robimy z myślą o naszych studentach i ich profesjonalnym wykształceniu – podkreśla Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski. – Cieszy nas, że nasi studenci mogą liczyć na kolejne atrakcyjne miejsce praktyk oraz bardzo interesujący obszar badań naukowych dla pracowników Uczelni.

Na podjętej współpracy zyska również działalność rozwojowa Grupy Azoty ZAK S.A.

Współpraca z uczelniami wyższymi daje nam szansę realizacji interdyscyplinarnych projektów, przynoszących korzyści dla obu stron. Dokładnie analizujemy każdą pojawiającą się możliwość w tym zakresie. Uczelnie wyższe, dysponujące cennym zapleczem badawczym, to partnerzy których traktujemy perspektywicznie komentuje Paweł Mortas, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A. zaangażuje się nie tylko w dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku, ale także w organizację wizyt dydaktycznych w kędzierzyńskich zakładach oraz staży przemysłowych dla pracowników PWSZ w Nysie.

– Osoby, które poza wiedzą naukową mogą pochwalić się znajomością Spółki oraz zasad jej funkcjonowania, pozostają w naszym kręgu zainteresowań jako potencjalne wzmocnienie kadry – mówi Kamil Bortniczuk, Członek Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Partnerstwo PWSZ w Nysie i Grupy Azoty ZAK S.A. jest potwierdzeniem profesjonalnego podejścia do kształcenia kadr dla regionu i wielkiej dbałości Uczelni o rozwój studentów.

 

Źródło: Grupa Azoty ZAK

Skomentuj