Grupa Azoty ZAK poradziła sobie w trudnym czasie. 2022 rok spółka zakończyła ze sporym zyskiem

4

Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła w IV kwartale 2022 roku skonsolidowany wynik netto na poziomie minus 40,7 mln zł i przychody ze sprzedaży w wysokości 853 mln zł, przy wyniku EBITDA wynoszącym minus 12 mln zł.

Cały rok 2022 grupa kapitałowa Grupy Azoty ZAK S.A. zamknęła zyskiem w wysokości 491 mln zł i przychodami na poziomie 4,7 mld zł, przy wyniku EBITDA wynoszącym 699 mln zł i marży EBIDTA na poziomie 14,9%.

Kluczowym czynnikiem determinującym uzyskane w 2022 roku wyniki finansowe była zbrojna agresja Rosji na Ukrainę i jej następstwa. Rekordowe ceny gazu ziemnego doprowadziły do znacznego obniżenia rentowności produkcji w drugim półroczu, w obu kluczowych Segmentach działalności Spółki.

W związku z brakiem możliwości przełożenia cen gazu na cenę produktu finalnego, w III kwartale podjęto decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji w obszarze Segmentu Agro. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę Segment Oxoplast utracił kluczowy kontrakt na dostawę propylenu, głównego surowca do produkcji. Sytuacja geopolityczna stała się determinantem braku realizacji planu sprzedaży Segmentu Oxoplast w ujęciu ilościowym. Rekordowe poziomy osiągały ceny surowców energetycznych. Ponadto Spółka zmagała się ze skutkami inflacji oraz rosnącymi kosztami stałymi w działalności operacyjnej.

– Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę były odczuwalne w obu kluczowych segmentach produktowych Grupy Azoty ZAK S.A. Segment Oxoplast z dnia na dzień stanął przed wyzwaniem zabezpieczenia głównego surowca do produkcji, co udało się dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki krótkoterminowego planowania operacyjnego. Ponadto, z uwagi na postój remontowy i obowiązującą Siłę Wyższą, instalacje Segmentu były zatrzymane przez okres trzech miesięcy. W Segmencie Agro zdecydowano o czasowym ograniczeniu produkcji, co stanowiło odpowiedź na istotny wzrost cen gazu ziemnego. Mimo odciążeń instalacji osiągnięty przychód jest wyższy niż zaplanowany. Obawy o dostępność podstawowego surowca oraz ograniczenia podaży na rynku doprowadziły do wzrostu cen produktów nawozowych, a nadwyżki finansowe wypracowane w I półroczu pozwoliły na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników pomimo pogorszenia się sytuacji rynkowej w II półroczu 2022 roku. Nasza spółka podjęła odpowiednie działania w niezwykle trudnych, bezprecedensowych warunkach, wykorzystując dywersyfikację biznesu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Segment Agro

IV kwartał 2022 roku w Segmencie Agro charakteryzował się stratą ze względu na ograniczenia produkcyjne spowodowane wydłużonym postojem remontowym oraz wciąż wysokimi cenami gazu ziemnego. Jednocześnie popyt rynkowy uległ znaczącemu wyhamowaniu na skutek wyczekiwania odnośnie kształtowania się cen po rekordowych wzrostach w III kwartale 2022 roku. Dodatkowo sytuację rynkową komplikowało zwiększenie importu produktów spoza Europy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 2,5%.

Segment Oxoplast

Bardzo wysokie koszty wytworzenia produktów Segmentu Oxoplast, wynikające z cen surowców, znacząco wpłynęły na obniżenie rentowności w II połowie 2022 roku. Europa stała się regionem o najwyższych kosztach produkcyjnych, co dodatkowo ograniczyło możliwości sprzedażowe, sytuację pogorszyła również dostępność taniego towaru z importu. W konsekwencji klienci drastycznie ograniczyli produkcję, a tym samym zapotrzebowanie na wyroby Segmentu Oxoplast, utrzymując minimalne poziomy zapasów.

W IV kwartale 2022 roku utrzymywały się negatywne tendencje po stronie popytu, a zbliżający się koniec roku dodatkowo obniżył aktywność handlową kupujących. Wynikało to w dużej mierze ze spowolnienia na rynku, zapasów produktów u klientów oraz utrzymujących się wysokich cen surowców.

Marża EBITDA Segmentu Oxoplast w IV kwartale 2022 roku ukształtowała się na poziomie minus 21,5%.

Energetyka

W IV kwartale 2022 r. Urząd Regulacji Energii przyznał Grupie Azoty ZAK S.A. rekompensatę w wysokości 2,24 mln zł, należną w oparciu o system rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

W 2022 roku Spółka otrzymała 2 świadectwa efektywności energetycznej o łącznej wartości 233,638 TOE.

Inwestycje

W 2022 roku w kędzierzyńskiej spółce zakończono budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR II). Sfinalizowano również dwa zadania w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej, na terenie Wydziału Amoniaku: modernizację węzła półspalania i wymianę kotła E-102 oraz przegrzewacza pary E-117. Oddano również do użytku instalację fotowoltaiczną o mocy 1MW. Ponadto zawarta została umowa z generalnym wykonawcą Laboratorium Paliw Alternatywnych. Nakłady inwestycyjne Spółki poniesione w 2022 roku to 262 mln zł.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

4 KOMENTARZE

  1. Przy tak ogromnym zysku,załoga ZAKędzierzyn ma nadzieję otrzymać 13-stą pensję w wysokości przynajmniej dwóch średnich wypłat na zakładzie. Chociaż znając realia,to Prezes i Zarząd będą znów toczyć walkę o każdą złotówkę ze Związkami.
    O podwyżkach płac w ZAKędzierzyn nie wspomnę,bo były to kwoty uwłaczające godności pracowników.W obecnych realiach kosmicznej inflacji,która nie maleje,bo ciągle ponad 16 procent.Normalna,zdrowa inflacja to maksimum 4 procent.Przy rozdawnictwie pieniędzy przez nasz Rząd nie osiągniemy już takiej niskiej nigdy.

  2. Po co rozpisywać się o tej zacofanej firemce? Niedługo w K-K uruchomią się pracodawcy, przy których ZAK będzie wyglądał jak PGR.

  3. Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 924 mln zł.
    Chyba znaleziono sposób żeby uniknąć posądzeń o drenowanie portfeli rolników,a może żeby nie płacić podatku od nadmiarowych zysków.

  4. Jak to ujęto!!! Czynniki wyższe powodują że doi się rolników, którzy nie chcą w imię solidarności obniżyć ceny swoich płodów rolnych bo po co!!! Jaki sens ma harować, przetwarzać zboża,hodować wszelkie zwierzaki dla dobra konsumentów gdy można wyjechać na blokadę dróg i żyć z dopłat unijnych.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj