Grupa Azoty ZAK podzieli się zyskiem za ubiegły rok. Zapadła decyzja o wypłacie dywidendy

7

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2021 w wysokości 2,86 zł brutto na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 30 czerwca 2022 r.

Dzień wypłaty dywidendy to 20 lipca 2022 r.

Informujemy, iż akcjonariuszom, którzy zostali ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy i złożyli dyspozycję wypłaty dywidendy, dywidenda za 2021 r. zostanie wypłacona zgodnie ze zdefiniowanym sposobem wypłaty.

Od 1 marca 2021 r. za akcjonariusza Spółki jest uważana osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. Osoby, które nie dokonały ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy prosimy o kontakt mailowy na adres rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl lub pod numer tel. +48 126 292 424, +48 126 292 411 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz.10:00 – 16:00, w celu uzyskania informacji o wykazaniu praw z akcji.

Informujemy, że złożyć lub zmienić dyspozycję wypłaty dywidendy będzie można w tymczasowym punkcie obsługi:

HOTEL SOLIDARIS
ul. Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

w dniach 12 i 13 lipca 2022 r. w godz. 9:30 – 16:30.

Akcjonariusze, którzy chcą złożyć dyspozycję lub zmienić sposób wypłaty dywidendy powinni niezwłocznie skontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A.

Podpis na dyspozycji powinien zostać potwierdzony, w jeden z poniższych sposobów:

 • elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, następnie dyspozycja powinna być odesłana w formie pliku PDF na adres e-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl;
 • notarialnie, a następnie dyspozycja powinna zostać wysyłana na adres:
  Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków;
 • w obecności pracownika Trigon Dom Maklerskiego S.A. (oddział w Krakowie, Częstochowie oraz Warszawie).

Oddziały Trigon Domu Maklerskiego S.A. czynne są w dni robocze w godz. 8:45 – 17:00.

 • Kraków, ul. Mogilska 65,
 • Częstochowa, Al. NMP 28,
 • Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2.

Akcjonariusze, którzy będą osobiście składali dyspozycję, proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru własnego rachunku bankowego.

Na dyspozycji wypłaty dywidendy należy wskazać własny numer rachunku bankowego. Akcjonariusze, którzy nie posiadają osobistego rachunku bankowego, mogą zlecić wypłatę dywidendy przekazem pocztowym. W tym przypadku koszt opłat pocztowych za przekaz pocztowy ponosi Akcjonariusz.

Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji Spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu lub/i notarialne poświadczenie dziedziczenia, odpis, ewentualnie umowę lub postanowienie o dziale spadku), chyba że dokumenty takie zostały już przedstawione w Spółce.

Współwłaściciele, którzy nabyli akcje w wyniku postępowania spadkowego, powinni przesłać dokumenty razem, w jednym liście. Należy złożyć zgodne, pisemne oświadczenia wskazujące osobę upoważnioną do odbioru dywidendy oraz dyspozycję wypłaty wypełnioną przez wskazaną w oświadczeniach osobę.

Odbiór dywidendy w imieniu akcjonariusza niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego

Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

Dodatkowo informujemy, że kwota wypłacanej dywidendy za rok 2021 zostanie pomniejszona o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany przez płatnika tego podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 4, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Osoby, które zostały lub zostaną ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy lub zdefiniują sposób wypłaty dywidendy po dniu ustalenia prawa do dywidendy, będą otrzymywać środki zgodnie z ustalonym przez Dom Maklerski i Spółkę harmonogramem. Dyspozycje złożone do 15 dnia miesiąca będą realizowane w danym miesiącu, po otrzymaniu środków od Emitenta. Dyspozycje złożone po 15 dniu danego miesiąca będą realizowane w kolejnym miesiącu.

Z Trigon Domem Maklerskim S.A. można się kontaktować również za pośrednictwem Call Center – tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

7 KOMENTARZE

  • Nie martw się, dostanę swoją premię. A ty pracuj, staraj się i zostawaj po godzinach, to za rok dostanę jeszcze większą.

 1. Zarobki pracowników ZAK coraz marniejsze.Okoliczne firmy płacowo dogoniły już,a często przegoniły naszego czempiona narodowego.Już w autobusie nam nie zazdroszczą bo pan z gazowni i pani z biedronki zarabiają podobnie.

 2. Starzy pracownicy, emeryci Azotowi albo ich spadkobiercy się cieszą, bo posiadają akcje pracownicze w ilości 800 szt na osobę. Po odprowadzeniu podatku wyjdzie 1 853,28 zł na rękę.
  A podatek 434,72 zł Państwo wykorzysta na dopłaty rolnikom z tytułu wzrostu cen nawozów.
  PS
  Dlaczego benzyna jest droga? Bo zdrożały koszty jej transportu, gdyż zdrożała benzyna.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj