Grupa Azoty ZAK na dużym plusie. Firma opublikowała skonsolidowane wyniki za drugi kwartał 2021 r.

6

Grupa Azoty ZAK odnotowała w II kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 541 mln zł (wzrost o 171 mln zł w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r.) oraz zysk netto w wysokości 38 mln zł (spadek o 1 mln zł). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie  77 mln zł (spadek o 6 mln zł), przy 14-procentowej marży EBITDA (obniżenie o 8 p. p. r/r). Udział Segmentu Oxoplast w wygenerowanych przychodach stanowi blisko 50%, a Segmentu Nawozy – 41%.

W ujęciu narastającym w I półroczu 2021 r. Grupa Azoty ZAK wygenerowała 1 118 mln zł przychodów ze sprzedaży, 95 mln zł zysku netto, 176 mln zł wyniku EBIDTA oraz 16% marży EBITDA. Były to wartości wyższe wobec ubiegłego roku w zakresie przychodów (o 229 mln zł), zysku netto (o 6 mln zł) oraz wyniku EBITDA (o 3 mln zł), niższe natomiast na poziomie marży EBITDA (o 3 p.p.).

– Zamykamy półrocze wysokim poziomem przychodów, które Spółka wypracowała skutecznie opierając się niekorzystnym warunkom na rynku surowcowym. Po raz kolejny potwierdza się wysokie znaczenie dywersyfikacji produkcji. Przy trudnościach w obszarze nawozowym decydująca okazała się dynamika wzrostu ilości sprzedaży w Segmencie Oxoplast, zarówno w zakresie alkoholi OXO, jak i plastyfikatorów – ocenia Paweł Stańczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK.      

Segment Nawozy

Segment Nawozy odnotował w II kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 224 mln zł oraz marżę EBITDA w wysokości 4%. Oznacza to odpowiednio wzrost o 26 mln zł oraz spadek o 27 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Decydujący wpływ na uzyskane wyniki miał drastyczny wzrost cen gazu ziemnego, stanowiącego główny surowiec w produkcji Segmentu. Doprowadził on do znacznego pogorszenia rentowności sprzedaży w całym asortymencie produktowym, wpłynął również niekorzystnie na wynik EBITDA.

Pozytywnie na uzyskane przychody oddziaływał wzrost cen dla wszystkich grup produktowych. W II kwartale 2021 r. miał miejsce postój remontowy, który ograniczył wielkość produkcji, przekładając się na niższy poziom sprzedaży. Spadek wolumenów został jednak zrekompensowany wzrostem cen nawozów azotowych oraz RSM.

Segment Oxoplast

Segment Oxoplast odnotował w II kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 269 mln zł oraz marżę EBITDA w wysokości 19%. Oznacza to wzrost o 129 mln zł oraz 13 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Na rynku Segmentu Oxoplast w dalszym ciągu panuje bardzo korzystna sytuacja. Wysoki popyt na produkty, przy ograniczonej podaży, przekłada się na znaczące wzrosty cen sprzedaży. Kluczowymi czynnikami w tym zakresie są również rosnące ceny głównego surowca – propylenu, oraz korzystna sytuacja na rynku walutowym.

Paweł Stańczyk, prezes Grupy Azoty ZAK S.A.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

6 KOMENTARZE

  1. I co z tego że na plusie?Dla kadry(podobnie jak w tamtym roku premie się znajdą)a zwykłym robolom dobrą historyjkę sprzedadzą że jednak premii znowu nie będzie,bo Tarnów miał stratę itp itd. Standardowa procedura

    • Ty rolnik nie płacz. Od komuny tylko potraficie narzekać. Susza źle, mokro źle, mało plonu źle, urodzaj źle.
      Dają wam dopłaty praktycznie za wszystko, do gruntu,paliwa, do mleka, materiału siewnego itd. I też ciągle nosem kręcicie. Lejecie truciznę na pola aby szybciej były plony. Nie dbacie o zapylaczy (pszczoły czy trzmiele) dzięki którym roślina się rozwija. My później kupujemy tą drogą żywność którą produkujecie, na chemii i paszach najgorszego sortu z antybiotykami. Później od tego ludzie chorują na raka itp. A biedę to taką klepiecie że widać to jak jedzie się przez opolskie wiochy. Czas byście byli rozliczani jak normalny przedsiębiorca. Produkujesz i płacisz ubezpieczenia, podatki, na emeryturę itd. A nie ciągle sięgać do społecznych pieniędzy. I ciągle narzekać że źle.

  2. O,z tymi rolnikami to trafione w dychę.
    Jeszcze dodam że większość dopłat z UE trafia do rolników.Pracują ciężko,ale na finanse narzekać nie mają prawa.

Skomentuj