Grupa Azoty w Policach będzie produkować propylen dla zakładów w Kędzierzynie-Koźlu

0
Umowa podpisana 19 maja została zawarta pomiędzy Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi a Grupą Azoty POLICE i Grupą Azoty ZAK. Jej celem jest określenie zasad finansowania budowy instalacji propylenu. Foto: Grupa Azoty.

W Policach ma powstać jedna z najnowocześniejszych i największych instalacji do produkcji propylenu w Europie. To jeden  z podstawowych surowców wykorzystywanych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów. Dzięki „własnemu” propylenowi ma być ona dużo bardziej rentowna.

Grupa Azoty prowadzi już montaż finansowy dla inwestycji budowy instalacji wytwarzania propylenu w technologii odwodornienia propanu w swoich zakładach w Policach. Współfinansować chcę ją spółka należąca do Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego – Polskie Inwestycje Rozwojowe, która angażuje się w projekty o dużym znaczeniu dla krajowej gospodarki, generujące nowe miejsca pracy. Projekt ma wartość aż 1,7 mld zł i jest kluczowym elementem strategii rozwoju całej Grupy Azoty aż do roku 2020.

Umowa podpisana 19 maja została zawarta pomiędzy Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi a Grupą Azoty POLICE i Grupą Azoty ZAK. Jej celem jest określenie zasad finansowania budowy instalacji. Zakłady w Policach mają tu rolę tzw. „sponsora projektu”, a ZAK, jako jeden z głównych odbiorców propylenu – inwestora branżowego. PIR zadeklarowały już, że ich udział finansowy w projekcie nie będzie niższy niż 25 proc. Ostateczne decyzje dotyczące modelu finansowania mają zostać podjęte w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

– Oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie instalacja do produkcji propylenu w Policach to (…) bardzo perspektywiczny biznes, gwarantujący efektywne wykorzystanie majątku skarbu państwa w procesie rozwoju całego sektora chemicznego w Polsce – ocenia Jerzy Góra, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, określił inwestycję planowaną w Policach jako „strategiczną dla całego polskiego sektora chemicznego”, podkreślając przy tym, że Polskie Inwestycje Rozwojowe umożliwiają finasowanie wielomiliardowych przedsięwzięć wykraczających poza kilkuletnią perspektywę, która jest preferowana przez banki.

– Budowa najnowocześniejszej instalacji propylenu w tej części Europy, sprawi, że Polska umocni swoją pozycję  jako ważnego producenta tego kluczowego półproduktu chemicznego – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Prezesem zakładów chemicznych w Policach i wiceprezesem całej Grupy Azoty jest Krzysztof Jałosiński – niegdyś prezes zakładów azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Jak podkreśla, zaledwie dwa miesiące od chwili podjęcia decyzji korporacyjnej dotyczącej budowy nowej instalacji, podpisana została umowa na zakup technologii oraz pozyskano partnera finansowego , jakim są Polskie Inwestycje Rozwojowe. W ciągu najbliższych kilkunastu tygodni powołana zostanie spółka celowa do realizacji projektu.

Proces (…) przebiega bardzo sprawnie, dlatego już w I połowie 2016 roku rozpoczniemy budowę tej strategicznej dla rozwoju Grupy Azoty inwestycji – zapowiada Jałosiński.

Planowana instalacja w Policach ma mieć zdolność do produkcji 400 tys. ton propylenu rocznie, z czego 150 tys. ton trafi do zakładów w Kędzierzynie-Koźlu. Reszta będzie przeznaczona na eksport. Inwestycja wygeneruje około 200 nowych miejsc pracy.

Powodzenie projektu PDH ma dla zakładów w Kędzierzynie fundamentalne znaczenie. Jego realizacja będzie istotnym krokiem w zakresie zabezpieczenia dostaw dla spółki podstawowego surowca, jakim jest propylen. Będziemy w pełni angażować się w każdy etap realizacji projektu, bo jest to dla nas typowy projekt upstreamowy i widzimy w nim szanse na obniżenie kosztów produkcji alkoholi oxo i plastyfikatorów – powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupa Azoty ZAK S.A.

Rocznie na zakup propylenu Grupa Azoty ZAK wydaje około 500 mln zł – więcej niż na gaz ziemny.

Skomentuj