Grupa Azoty radzi sobie z presją rynku. Są wyniki finansowe za pierwsze półrocze

1

Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Na uwagę zwraca fakt, iż spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 185 mln r/r (26% r/r) realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży (o blisko 8 mln zł w stosunku do analogicznego okres ubiegłego roku). Wskazuje to wyraźnie, iż wyniki pierwszego półrocza 2018 r. w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.

Trzy kluczowe czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2018 roku to niekorzystne warunki pogodowe w I kwartale, problem wysokich stanów magazynowych w II kwartale oraz  niekorzystne tendencje cenowe gazu, węgla i praw do emisji CO2.

– Mamy za sobą okres niespotykanej w historii Grupy Azoty zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością wyników segmentu nawozowego. Pierwsze półrocze 2018 roku z całą okazałością pokazuje, że tylko pełna realizacja kluczowych celów strategii spółki do 2020 roku będzie trafną odpowiedzią na główne wyzwania stające przed Grupą Azoty zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku nawozowo-chemicznym. Widać, jak wielką wartość stanowi już teraz i będzie stanowić w przyszłości dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z 4 filarów naszej strategii do roku 2020 – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Uwarunkowania zewnętrzne znacząco ograniczyły pole manewru w zakresie budowania korzystnych marż w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Dywersyfikacja pozwoliła w chwili spadku koniunktury w jednym segmencie, na wypracowanie solidnych marż w innych.

Takowe na pewno dostrzegamy w segmencie Tworzyw i Chemii, które w omawianym okresie zrealizowały marże EBITDA powyżej 14%. Komplementarność biznesów w takiej sytuacji pokazuje prawdziwą wartość Grupy, czego naszym zdaniem nie pokazuje aktualna wycena giełdowa.

– Pesymizm, jaki zauważamy w notowaniach, jest wynikiem przejściowych zawirowań rynkowych, natomiast nie narusza solidnych fundamentów, które powinny stanowić o wycenie spółki w długim horyzoncie. Analiza sytuacji finansowej z perspektywy kluczowych biznesów pokazuje znaczącą korektę marż w segmencie nawozów. Wspomniane zawirowania pogodowe miały znaczący wpływ na ograniczenie aplikacji azotu (ograniczenie 1 dawki), co przełożyło się na zwiększony poziom podaży. Dodatkowo zwiększony import produktów ze strony producentów o niższej bazie kosztowej wymusił działania obronne rodzimego rynku nawozowego. Czyniliśmy to poprzez elastyczną politykę cenową połączoną z intensyfikacją produkcji azotu dla biznesu chemicznego. W okresie przejściowym takie działania przyniosły negatywne odzwierciedlenie w wynikach, jednak pozwoliły utrzymać pozytywny stabilny cash flow oraz zbudowały przestrzeń do realizacji marż w nowym sezonie nawozowym. Na koniec czerwca segment notuje EBITDA na poziomie blisko 100 mln przy przychodach 2,3 mld – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse.

W pozostałych kluczowych segmentach wartym odnotowania jest wzrost wyniku Siarkopolu, który wespół z polityką realokacji azotu na produkty pochodzenia mocznikowego (AdBlue; Noxy) oraz przy wsparciu lepszych wyników segmentu OXO wypracował wyższy wynik EBITDA Segmentu Chemia o 47 mln zł. Zanotował jednocześnie lepsze parametry marży (14,4% vs 12,6%). Ostatecznie segment Chemia zakończył półrocze z przychodami na poziomie 1,5 mld (wyższymi o 163 mln) przy EBITDA 218 mln.

W Tworzywach z kolei Grupa Azoty S.A. kontynuuje proces intensyfikacji produkcji Poliamidów z nowej wytwórni. Przekłada się to na poziom realizowanej marży. Pomimo niekorzystnej sytuacji w części energetycznej poprzez korzyści skali Grupa odnotowała wynik EBITDA porównywalny z rokiem poprzednim. Ostatecznie segment realizuje EBITDA w wysokości 120 mln, na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, przy przychodach na poziomie 831 mln (wyższych o 12% niż w roku poprzednim).

Wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.

Pierwsze półrocze 2018 r. przyniosło Grupie Azoty ZAK S.A. 32 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 929 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku spółka zanotowała zysk netto na poziomie 44 mln zł, przychody natomiast osiągnęły wynik 880 mln zł.

Osiągnięty w pierwszym półroczu 2018 roku wynik został wypracowany pomimo negatywnych tendencji panujących na rynku nawozowym i surowcowym, takich jak rekordowe ceny gazu ziemnego, niesprzyjające warunki pogodowe oraz spadek cen produktów nawozowych. Dodatkowo na sytuację w segmencie OXO wpłynęły problemy technologiczne, które ograniczyły produkcję, w konsekwencji czego spółka ogłosiła siłę wyższą.

– Grupa Azoty ZAK S.A. stanęła przed globalnymi wyzwaniami, które dotykają obecnie większości producentów nawozów i chemikaliów. Największe z nich stanowi minimalizowanie oddziaływania cen surowców oraz uniezależnianie stabilności firmy od jednego segmentu produktowego. Stąd nasze strategiczne działania zmierzają w kierunku dywersyfikacji. Reagujemy na uwarunkowania branży nawozowej, jednocześnie koncentrując się na rozbudowie oferty segmentu OXO i zwiększeniu jego mocy produkcyjnych – komentuje Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Osiągane przez spółkę wyniki potwierdzają słuszność obranego kierunku. – Powodem do zadowolenia może być z pewnością sprzedaż wolumenowa produktów segmentu OXO, która w tym kwartale wzrosła o 16% w stosunku do analogicznego kwartału 2017 r. – podkreśla Sławomir Lipkowski.

Obecnie w kędzierzyńskiej spółce realizowana jest inwestycja zwiększenia poziomu produkcji flagowego plastyfikatora Oxoviflex® oraz budowa niskotonażowej instalacji estrów specjalistycznych, która pochłonie 54,6 mln zł. Wśród najważniejszych zadań segmentu nawozowego należy wymienić modernizację węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku, której budżet opiewa na kwotę 180 mln zł.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

1 KOMENTARZ

  1. Tendencje, prognozy, zwyżki cen, srutu, srutu. Cena akcji poszła w dół o ponad 50% w ciągu roku tych wspaniałych rządów, a nie kto inny jak Mateo M. opowiadał jak to świetnie ma się giełda i spółki szybują osiągają maksima i będzie jeszcze piękniej. Na te straty należałoby popatrzeć też przez pryzmat zmian w zarządzie i wielu innych czynników jak wyprowadzanie pieniędzy na różne tzw. socjalne potrzeby.

Skomentuj