Grupa Azoty na właściwych torach. W tym roku chemiczny gigant notuje świetne wyniki finansowe

1
Magazyn nawozów w ZAK. Foto: Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty ma powody do zadowolenia. Największy polski koncern chemiczny, którego częścią są kędzierzyńskie zakłady azotowe, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku odnotował świetne wyniki finansowe. W ujęciu skonsolidowanym Grupa Azoty wykazała przychody na poziomie 2,2 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 10 procent w stosunku do bilansu osiągniętego w analogicznym okresie 2016 roku.

W ujęciu narastająco Grupa przez pierwsze 9 miesięcy 2017 roku zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 7 mld zł, co stanowi wzrost o 7% rok do roku. EBITDA wzrosła o 16% rok do roku do poziomu 969 mln, a zysk netto wzrósł o 26% do poziomu 453 mln.

– Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie Tworzywa. Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Z zadowoleniem obserwujmy kolejny kwartał bardzo dobrej kontrybucji wynikowej w segmencie Tworzyw, co jest efektem sprzyjającej koniunktury przy niskiej bazie wynikowej roku ubiegłego. Blisko 100% wzrost delt cen poliamidu 6 i benzenu znacząco wpłynął na wypracowaną EBITDA w tym segmencie, generując marżę EBITDA na poziomie 16%, przy wartościach ujemnych w roku poprzednim. Grupa Azoty aktywnie korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na 3 miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie Nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20% przy wysokiej bazie cenowej produktów, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na wyniki, Grupa Azoty wypracowała ostatecznie dodatni wynik EBITDA w tym segmencie w wysokości 64 mln zł w trzecim kwartale 2017 dzięki efektywnemu zarządzaniu przestojami remontowymi a także polityce handlowej Grupy – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty.

Tworzywa
Analiza wyników poszczególnych segmentów pokazuje wyraźną dominację marz procentowych w biznesie Tworzyw, które w omawianym okresie jak również w ujęciu narastającym kontynuują rentowność EBITDA na poziomie ponad 16%. W przełożeniu na wyniki pokazuje kontrybucję kwoty 57 mln EBITDA (za IIIQ – odpowiednio większe o 683% r/r) i 178 mln EBITDA w ujęciu narastającym (wzrost o 606% r/r) do całego wyniku Grupy.

Niewątpliwie te parametry pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację założeń ekonomicznych nowej Wytwórni Poliamidy II w Tarnowie, która zwiększając wolumen oraz paletę polimerów powinna jeszcze bardziej wykorzystać korzystne tendencje rynkowe.

Nawozy
Nawozy w IIIQ notują pozytywne odchylenie względem trzeciego kwartału zeszłego roku realizując wynik operacyjny (EBITDA) na poziomie 63 mln (wyższym blisko 3 krotnie w relacji do IIIQ 2016) pomimo niekorzystnych tendencji surowcowych (wyższe ceny gazu r/r na poziomie ponad 20%).

Wskazane tendencje gazowe oraz kwestie postojów technologicznych wciąż lokują tegoroczne wyniki operacyjne -w ujęciu narastającym – poniżej roku ubiegłego (z jego ówczesnym rekordowym I kwartałem). Jednak ostatni kwartał naznaczony wzrostową tendencją na moczniku pozwala z optymizmem patrzeć na całościowy wynik za 2017

Chemia
W segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA w IIIQ o ponad 10 mln (realizując poziom EBITDA 79 mln) przy wzroście sprzedaży o 89 mln (osiągając poziom 645 mln). Było to w głównej mierze zasługą wypracowanych marż w biznesie Pigmentów oraz OXO przy spadających wynikach części chemicznej opartej na gazie (wspomniane już wcześniej Mocznik Techniczny i Melamina).

W ujęciu narastającym cały segment wypracował wynik na poziomie 230 mln, czyli nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (234 mln EBITDA w 2016), co w kontekście wzrostu cen gazu pozwala bardzo pozytywnie ocenić działania w tym obszarze.

9 m-cy 2017

Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Przychody

3 780 170

1 095 492

1 909 912

166 490

113 696

7 065 760

koszty sprzedaży

322 275

43 971

127 655

137

1 143

495 181

koszty zarządu

241 703

82 020

126 005

12 691

67 215

529 634

EBIT

304 018

142 455

153 411

-25 972

-31 315

542 597

Zysk netto

453 162

EBITDA**

448 538

178 250

230 710

44 004

67 986

969 488

marża EBITDA

11,9%

16,3%

12,1%

26,4%

59,8%

13,7%

9 m-cy 2016

Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Przychody

3 829 639

833 641

1 683 510

161 253

125 682

6 633 725

koszty sprzedaży

332 349

39 914

114 801

193

1 564

488 821

koszty zarządu

263 115

89 235

125 739

12 910

40 315

531 314

EBIT

389 663

-72 517

159 527

-2042

-24 005

450 626

Zysk netto

359 896

EBITDA**

518 133

-35 255

234 205

58 386

62 217

837 686

marża EBITDA

13,5%

-4,2%

13,9%

36,2%

49,5%

12,6%

Wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 24 mln zł wobec 3 mln zł straty w analogicznym kwartale 2016 r. Przychody ze sprzedaży kształtują się na poziomie 444 mln zł w porównaniu do 379 mln zł uzyskanych w III kwartale 2016 r.

– Na wysokość zysku netto, który Spółka wypracowała w trzecim kwartale 2017 r., niemal równorzędnie wpłynęły wyniki sprzedaży wyrobów głównych segmentów: nawozów i OXO. W segmencie OXO odnotowaliśmy wzrost wyniku, zarówno w stosunku do analogicznego kwartału w 2016 r., jak i drugiego kwartału bieżącego roku. Decydującym czynnikiem był spadek notowań propylenu na giełdzie surowcowej. Powody do zadowolenia daje poziom sprzedaży plastyfikatora Oxoviflex i zapotrzebowanie ze strony rynku – popyt na ten produkt jest kilkakrotnie większy niż łączne zdolności produkcyjne w Europie. Dla wyników uzyskanych w segmencie nawozowym kluczowy okazał się konsekwentny wzrost sprzedaży nawozów granulowanych, roztworów saletrzano-mocznikowych oraz produktów mocznikowych wynikający z wysokiej jakości oferowanych produktów oraz wzrostu ceny wraz z nowym sezonem nawozowym – komentuje Paweł Mortas, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

1 KOMENTARZ

  1. Ładnie wyglądają tabelki, medale, dyplomy i uśmiechające się w różnych mediach dobrze opłacane zarządy azotowych spółek – ale ciężko pracujący na ten wynik ludzie kompletnie nic z tego nie mają, tabelki i uśmiechy zarządów nie przekładają się na większą zawartość portfela szeregowych pracowników..
    Również związkowcy jakoś nie mogą włączyć chociażby najniższego biegu – no cóż, mają fundowane przez Grupę etaty, ciepłe biura, niezłe pensje, premie – więc trwają… aby do emerytury.

Skomentuj