Gminne mieszkania do remontu dla chętnych – teraz także o dużym metrażu

1

Właśnie weszła w życie nowelizacja uchwały rady miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn-Koźle. Samorząd ustalił zakres programu wynajmu mieszkań do remontu funkcjonujący od kilku lat. Nowością jest możliwość otrzymania „M” o powierzchni powyżej 80 m2. 

O lokale do remontu na koszt przyszłego najemcy (również te o największym metrażu) mogą się ubiegać mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, którzy będą łącznie spełniali trzy warunki:

1. Kryterium dochodowe – w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich dochód na osobę wynosił minimum 150 proc. najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 350 proc.

2. Nie mają tytułu prawnego do lokalu w postaci prawa własności

3. Nie posiadają zobowiązań wobec gminy z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu

Procedura wygląda następująco: miasto opublikuje na stronie www.kedzierzynkozle.pl listę mieszkań do remontu, wraz z niezbędnymi załącznikami do wypełnienia. Powierzchnia pokoi dla pojedynczych osób będzie się wahać od 10 do 40 m2. W przypadku gospodarstw wieloosobowych obowiązuje przelicznik minimum 10 m2 na osobę. Spełniający warunki w ciągu 14 dni mogą złożyć wnioski na maksymalnie dwa lokale z listy. Samorząd zweryfikuje wszystkie zgłoszenia, przyznając im określoną liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi uchwałą XXIV/267/20 (KLIKNIJ – szczegóły na stronach od 13 do 15). Z osobą, która złożyła najwyżej oceniony wniosek, gmina zawrze umowę przedwstępną na dane mieszkanie, która określi termin remontu, zakres, koszty i zasady rozliczenia.

Osoby, które odświeżą lokale zgodnie z tymi ustaleniami, wynajmą je na czas nieoznaczony. Po pięciu latach gmina sprzeda mieszkania najemcom, jeśli będą zainteresowani wykupem.

1 KOMENTARZ

  1. Niby gdzie te załączniki do wypełnienia? Nawet na BIPie UM ciężko je odszukać, a jak już są to nie dotyczą lokalu do remontu! Miasto tak to nagłaśnia a jak przychodzi co do czego to tylko utrudnia człowiekowi życie i uniemożliwia złożenie wniosku!

Skomentuj