Firmy będą wspierać kształcenie kolejarzy w Kędzierzynie-Koźlu. Klasa ruszy we wrześniu

0

Od września prowadzony przez powiat Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu uruchamia nowy kierunek – technik transportu kolejowego. Zapotrzebowanie na pracowników tej branży zgłosiły firmy: Koltar Sp. z o.o. Grupa Azoty z Kędzierzyna-Koźla, PKP PLK S.A. oraz Przewozy Regionalne – Zakład w Opolu. Tym samym kształcenie w tej branży wraca do nas po niemal 30 latach.

Jakiś czas temu władze powiatu rozpoczęły uzgodnienia z dyrekcją Oddziału PLK PKP w Tarnowskich Górach oraz z dyrekcją Przewozów Regionalnych – Zakład w Opolu.

– Uzyskaliśmy zapewnienie, że firmy te będą wspierać szkołę swoimi pracownikami, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje i będą mogli prowadzić  zajęcia  teoretyczne i praktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik transportu kolejowego. Nasi uczniowie będą też mogli liczyć na stypendia, a po szkole będą mogli od razu podjąć pracę – mówi Maria Staliś, dyrektor ZSTiO.

Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu odbywać się będą na terenie węzła kolejowego w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach spółek: PKP PLK, Przewozy Regionalne Polregio oraz Koltar Sp. z o.o. Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi, w których zainstalowane zostaną programy symulacyjne do prowadzenia zajęć teoretycznych.

23 marca podpisano list intencyjny między Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, a  PKP PLK S.A. w Warszawie w sprawie przyszłej, szerokiej współpracy.

Źródło: starostwo powiatowe

Skomentuj