Fatalny stan autobusu, który przewoził dzieci do Kędzierzyna-Koźla. Inspektorzy WITD w Opolu zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu

0

Zakaz dalszej jazdy otrzymał kierowca autobusu, który przewoził dzieci na wycieczkę szkolną z Twardawy do Kędzierzyna–Koźla. Przeprowadzona w środę (23.06), przez inspektorów z kędzierzyńsko–kozielskiego oddziału WITD w Opolu kontrola autobusu, ujawniła jego fatalny stan techniczny.

Autobus, wypełniony dziećmi w wieku szkolnym, miał skorodowane elementy nośne nadwozia/podwozia, co miało wpływ na sztywność jego konstrukcji. Dodatkowo stwierdzono poważne pęknięcie i odkształcenie podłużnic oraz poprzeczek, a także nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Stwierdzone nieprawidłowości to usterki niebezpieczne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Pojazd został wycofany z dalszej jazdy, a po dzieci musiał przyjechać inny autobus. Dodatkowo zatrzymany został jego dowód rejestracyjny, a wobec przewoźnika toczy się postępowanie zagrożone karą 2000 zł.

Skomentuj