Dwie jednostki OSP z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczy

4

Z dniem 1 maja 2021 roku, decyzjami komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono trzy jednostki OSP z terenu województwa opolskiego.

1 maja 2021 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono 3 jednostki OSP po zakończeniu 5-letniego okresu funkcjonowania w KSRG:

1. OSP Łany – gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski,
2. OSP ORW Koźle – miasto Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski,
3. OSP Łaziska – gmina Jemielnica, powiat strzelecki.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG jest umożliwienie każdemu podmiotowi mogącemu realizować lub wspomagać działania ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej bądź jako podmiot wspomagający działania systemu.

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

4 KOMENTARZE

Skomentuj