Dużo szkodliwego azbestu usunięte z terenu nieruchomości w Kędzierzynie-Koźlu

1
Ilustracja.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformował, że zgodnie z zapisami podpisanej w 23 sierpnia 2018 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta wykonano prace związane z realizacją zadnia.

W ramach umowy siedmiu wnioskodawców uzyskało z WFOŚiGW w Opolu dotację stanowiącą 85% kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu lub ściany budynku, jego transportu i unieszkodliwienia.

W wyniku prowadzonych prac z Kędzierzyna-Koźla usunięto ok. 13,5 tony wyrobów zawierających azbest (z powierzchni 1224 m2 dachów lub elewacji). Ogólna wartość prac wyniosła 9637,06 zł, z czego 8191,50 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Opolu. Wszystkie prace zostały wykonane przez profesjonalną firmę wyłonioną w drodze konkursu ofert.

Gmina Kędzierzyn-Koźle uczestniczy konkursie od 2013 roku. W latach 2013-2018 wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a z dotacji skorzystało już 64 właścicieli lub zarządców z terenu miasta, co pozwoliło usunąć blisko 100 ton wyrobów zawierających azbest.

Przypominamy, że z dofinansowania mogą skorzystać właściciele wszystkich obiektów objętych gminnym programem usuwania azbestu. W praktyce daje im to szansę na sfinansowanie do 85% procent kosztów dotyczących demontażu azbestu, jego transportu i unieszkodliwienia. Prace te muszą zostać jednak wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia, wyłonioną przez gminę w drodze konkursu ofert.

Stopniowa likwidacja wyrobów azbestowych to jedno z podstawowych przedsięwzięć przyczyniających się do wygenerowania znaczących korzyści ekologicznych przez ograniczanie negatywnej presji na środowisko naturalne oraz do poprawy jakości życia obywateli.

Działania WFOŚiGW w Opolu, jak i władz Kędzierzyna-Koźla, świadczą o tym, że traktują to zadanie jako poważne wyzwanie służące dostosowaniu naszych realiów do norm panujących w Unii Europejskiej, ale pozwalające także żyć zdrowo i bezpiecznie wszystkim mieszkańcom miasta w przyjaznym środowisku.

 Źródło: urząd miasta

1 KOMENTARZ

  1. „Dużo szkodliwego azbestu usunięte”. Jak się jest redaktorem/redaktorką, to obowiązuje stosowanie zasad poprawnej polszczyzny. Uczą tego w szkołach, począwszy od podstawówek. Zakładam, że piszący artykuły czytają to co napisali i choć odrobinę myślą.

Skomentuj