Duża modernizacja śluz Sławięcice i Nowa Wieś na półmetku. Komory północne gotowe

5

Dobiega końca modernizacja komór północnych śluz Sławięcice i Nowa Wieś w dolnym biegu Kanału Gliwickiego. Śródlądowa droga wodna, jedyna taka w kraju o funkcji transporotowej w zarządzie gliwickich Wód Polskich, przechodzi kompleksowe prace modernizacyjne, które obejmują m.in. śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Wyremontowane gruntownie komory północne obu tych obiektów zostaną oddane do eksploatacji jeszcze w IV kwartale bieżącego roku, dalsze prace modernizacyjne przebiegać będą w komorach południowych śluz. Zakończenie inwestycji, która stanowi element historycznego przedsięwzięcia rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, spodziewane jest w pierwszej połowie 2021 roku.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe i próby techniczne w obrębie północnych komór śluz w Sławięcicach i Nowej Wsi. Polegają one między innymi na testach obciążeniowych wrót śluz pod naporem wody (każde śluzowanie wiąże się z użyciem 5.800 m3 wody). W czwartym kwartale bieżącego roku zmodernizowane komory północne oddane zostaną do eksploatacji. Oznacza to, że w kolejnym sezonie żeglugowym jednostki pływające będą korzystały z wyremontowanych komór śluz.

– W ramach prowadzonych prac dokonano wyburzeń i rekonstrukcji betonów na głowach górnych i dolnych oraz naprawy dna komór, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji, komory otrzymały również nowe wrota o łącznej wadze 360 ton. Ponadto odmulono dna awanportów górnego i dolnego, wykonano dalby i ułożono rurociągi przerzutowe. Wszystkie roboty prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, ponieważ infrastruktura służąca śluzowaniu na Kanale Gliwickim, położona na obszarze województwa opolskiego została wpisana do tamtejszego rejestru zabytków – relacjonuje zakres prac modernizacyjnych Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i dodaje: – Analogiczny zakres prac obejmie od nowego roku południowe komory śluz w Sławięcicach i Nowej Wsi. Harmonogram robót ustalono w taki sposób, aby zachować ciągłość żeglugi na Kanale i umożliwić śluzowanie jednostek pływających z wykorzystaniem jednej czynnej, zmodernizowanej komory podczas remontu drugiej. Takie rozwiązanie jest możliwe ponieważ wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego są bliźniacze – posiadają dwie komory (północną i południową) o takich samach parametrach.

Aktualnie realizowana inwestycja stanowi drugi etap projektu „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Etap pierwszy przyniósł zakończony już remont śluz Kłodnica i Rudziniec, a także dobiegający końca w Łabędach i Dzierżnie. Kompleksową modernizację sześciu śluz Kanału Gliwickiego, która sfinalizowana zostanie w pierwszym kwartale roku 2021, dopełni kolejny etap projektu. Będzie on polegał na polepszeniu warunków żeglugowych na Kanale poprzez m.in. modernizację ubezpieczeń brzegowych, poprawę stanu toru wodnego i uzupełnienie infrastruktury związanej z transportem wodnym.

Poprawa warunków żeglugowych na drodze wodnej przyczyni się do ponownego rozkwitu żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Przemawiają za tym czynniki ekonomiczne – transport wodny jest najbardziej efektywny. Identyczny nakład energii umożliwia przetransportowanie tony towarów na odległość 370 km drogą wodną,
300 km koleją, a już tylko 100 km transportem drogowym.

Wartość realizowanego przez Wody Polskie projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” wynosi 72.336.680 zł, z czego 61.486.177,27 zł stanowi unijne dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

Źródło: Wody Polskie

5 KOMENTARZE

  1. Już widzę jak kwitnie ta droga wodna. Nawet pamiętam jedną barkę z czymś płynącą. Było to chyba nasze narodowe dobro, czarne złoto, a działo się to z górą 10 lat temu.

Skomentuj