Cztery miejscowości z powiatu w obszarze zagrożonym w związku ze stwierdzeniem ogniska ptasiej grypy

4

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie raciborskim, służby weterynaryjne wdrożyły specjalne procedury na terenie zagrożonym rozprzestrzenieniem się wirusa. W obszarze zagrożonym znalazły się cztery miejscowości z naszego powiatu.

Wirusem objęte były zwierzęta w przydomowym stadzie drobiu na terenie Rudy Kozielskiej. W związku z wystąpieniem ptasiej grypy wprowadzono obszar zapowietrzony obejmujący tereny położone w promieniu 3 kilometrów od wykrytego oraz obszar zagrożony w promieniu 10 kilometrów od ogniska choroby.

Pierwotnie w obszarze zagrożonym znalazły się trzy miejscowości z gminy Bierawa: Solarnia, Kotlarnia i Goszyce, do których po czasie włączono Dziergowice.
W obszarze zagrożonym zakazane jest przede wszystkim przemieszczanie drobiu i jaj bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także organizowanie wystaw, konkursów, pokazów z udziałem ptaków.

– Przemieszczanie drobiu na terenie obszaru dozwolone jest jedynie na zasadzie tranzytu, bez możliwości zatrzymywania się i rozładunku ptaków. Osoby obsługujące drób muszą przestrzegać wzmożonych zasad higieny, obejmujących odkażanie rąk i obuwia przed wejściem do kurnika, jak również bieżącą dezynfekcję sprzętu wykorzystywanego przy obsłudze drobiu, które mogą zostać skażone wirusem grypy ptaków – wyjaśnia Joanna Zdobylak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.

Dodatkowo, hodowcy mają obowiązek informowania stosownych służb o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności, a także znacznym spadku nieśności drobiu. Wprowadzone obostrzenia będą działały na czas nie krótszy niż 30 dni.

4 KOMENTARZE

  1. Z Internetu. Uzupełnienie informacji – bo autor podaje wybiórczo.

    Czy człowiek może się zarazić ptasią grypą?
    Ryzyko przeniesienia zakażenia z ptaków na człowieka jest niewielkie, jednak istnieje. Odnotowano przypadki zgonów wśród ludzi, które były spowodowane przez wirus ptasiej grypy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność nie tylko wówczas, gdy w kraju występują ogniska ptasiej grypy, ale zawsze, gdy mamy do czynienia z hodowlanymi oraz dzikimi ptakami. Nie należy dotykać padłych ptaków, a każdy taki przypadek powinien zostać zgłoszony odpowiednim służbom.

Skomentuj