PKP Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do kolejnej dużej inwestycji obejmującej zasięgiem Kędzierzyn-Koźle. Po rozpoczęciu prac nad modernizacją torów prowadzących do Raciborza oraz rozstrzygnięciu przetargu na remont linii kolejowej E30, przewoźnik wziął na celownik linię nr 137 łączącą Dolny i Górny Śląsk.

Spółka zleciła opracowanie studium wykonalności dla przebudowy linii kolejowej nr 137 na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Legnicy. Według szacunków PKP PLK wykonanie dokumentacji przedprojektowej może kosztować blisko 7 milionów złotych. W głównej mierze zadaniem firmy, która zwycięży w postępowaniu, będzie określenie, czy na odcinku o długości ponad 220 kilometrów istnieje konieczność elektryfikacji torów.

Kolej zleciła przygotowanie aż trzech wariantów przyszłej inwestycji. W każdym z nich prędkość pociągów pasażerskich po przebudowie torów ma zwiększyć się do 120 km/h, a składów towarowych do 80 km/h. Dość powiedzieć, że obecnie na niektórych odcinkach trasy pociągi jadą z prędkością zaledwie 20-30 km/h (głównie na stacjach, m.in. w Paczkowie i Otmuchowie). Pierwszy z wariantów zakłada, że w ramach przebudowy trasy oba tory zostaną zelektryfikowane, w drugim wariancie elektryfikacja dotknie tylko jednego toru, a w trzecim żadnego.

Czy w ramach realizacji inwestycji doczekamy się też prac na stacji Kędzierzyn-Koźle

Zachodnie? Tego zarządca jak na razie nie jest w stanie przesądzić. – Dopiero opracowanie dokumentacji da odpowiedź co do zakresów prac – w tym również w rejonie stacji Kędzierzyn-Koźle Zachodnie oraz przewidywanych wartości tych robót – poinformował nasz portal Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK.

Obecnie linia nr 137 w głównej mierze wykorzystywana jest przez pociągi towarowe, które transportują kruszywa z kopani na Dolnym Śląsku. Jej przebudowa miałaby nie tylko usprawnić wywóz kopalin w kierunku Górnego Śląska. Inwestycja ma mieć strategiczne znaczenie dla usprawnienia komunikacji na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim i poprawy dostępu do przejść granicznych,

Zlecenie opracowania studium wykonalności inwestycji nie przesądza jeszcze o jej realizacji, ale jest wyraźnym sygnałem, że kolej bardzo poważnie podchodzi do tematu.

Dla Kędzierzyna-Koźla realizacja zadania byłaby kolejną ważną inwestycją po zleceniu remontu linii E30 z Kędzierzyna-Koźla do Opola (czytaj: Są pieniądze na gigantyczną inwestycję. Kędzierzyn-Koźle z Opolem połączy nowa linia kolejowa) i pracach na linii prowadzącej do Raciborza (czytaj: Pociągi z Kędzierzyna-Koźla do Raciborza przyspieszą Ruszył remont linii kolejowej nr 151).

Oferty na wykonanie studium można składać do 3 sierpnia. Firma, która zwycięży w postępowaniu będzie miała 381 dni na przygotowanie dokumentacji.

Skomentuj