Budowlanka ma nową dyrektorkę. Ewelina Kowaś pokieruje Zespołem Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

4

Podczas narady dyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim powierzono stanowisko dyrektorskie Ewelinie Kowaś, która została nowym dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Zastąpiła na tym stanowisku Urszulę Więcek, która przeszła na emeryturę. Ewelina Kowaś przedstawiła konkretny plan rozwoju szkoły, który dobrze wpisuje się w strategię oświatową powiatu. Nowej pani dyrektor gratulowali starosta Paweł Masełko oraz wicestarosta Józef Gisman.

Swoją pracę na stanowisku dyrektorskim będą kontynuowali: Agnieszka Kossakowska w „Żegludze”, Maria Staliś w ZSTiO oraz Ireneusz Wiśniewski w Centrum Kształcenia Zawodowego.

30 lat pracy w szkole obchodzi w tym roku Adam Kania z Zespołu Szkół nr 3, który pełniąc funkcję dyrektora doprowadził do reaktywowania kierunku technik technologii chemicznej po blisko 10 latach przerwy. Nawiązał szeroką współpracę z firmami chemicznymi. Szkoła jest jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie technik technologii chemicznej dla województw dolnośląskiego i opolskiego.

25 lat pracy obchodzi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego. Ireneusz Wiśniewski jest doktorem nauk ekonomicznych. Centrum kształcenia w sposób nieprzerwany od lat uczestniczy w realizacji wielu projektów podwyższających  standardy pracy dydaktycznej i dostosowania do zmieniającego się rynku pracy. W pięcioletniej kadencji dyrektorskiej należy wspomnieć o działaniach, które doprowadziły do powstania jednej z pierwszych w Polsce pracowni energetyki odnawialnej. Ponadto reagując na potrzeby dotyczące kształcenia zawodowego z inicjatywy dyrektora, przy wsparciu władz powiatu, powstały pracownie: mechatroniki, elektryczna, budowlana, elektroniki samochodowej, chemiczna, gastronomiczna, żeglugowo-nawigacyjna.

Nowym nauczycielem mianowanym w Zespole Szkół nr 1 została Sabina Sparwasser, która uczy matematyki. W swojej pracy stworzyła uczniom przyjazną przestrzeń edukacyjną, która była dostosowana do ich możliwości i potrzeb. W czasie stażu była wychowawcą klasy branżowej, klasy z licznymi problemami wychowawczymi, które rozwiązała w sposób bardzo pozytywny i merytoryczny.

Nowym nauczycielem mianowanym w Zespole Szkół Specjalnych została Agnieszka Kaczmarczyk. Jako wychowawca grupy ZRW, której uczestnikami są chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, wykorzystywała metody aktywizujące, w celu uzyskania lepszych efektów rewalidacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych. Stosowała metody o charakterze zabawowym i zadaniowym. Korzystała m.in. z metod programu aktywności M. i Ch. Knillów. W pracy wykorzystuje swoją kreatywność i pomysłowość tworząc różnorodne prace plastyczne i własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.

W czasie narady kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny omówiła Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa. W planie jest m.in. doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. Zwrócono także uwagę na doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Szczególne znacznie będzie również miało rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

4 KOMENTARZE

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj