Bezpłatne porady prawne, a wkrótce także mediacje. Starostwo stawia na rozwiązywanie sporów

0

Już od 2 stycznia 2020 roku w punkcie pomocy prawnej w kędzierzyńskim starostwie będą prowadzone także bezpłatne mediacje. Umożliwi to stronom wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów.

Dzisiaj w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie poruszające kwestie mediacji w celu rozwiązywania konfliktów. Konferencję prowadził dr Mariusz Hassa, członek zarządu Stowarzyszenia OPPEN.

– Będziemy pomagać w polubownym rozwiązywaniu sporów. Bardzo często takie wsparcie jest potrzebne w kwestiach rodzinnych, sprawach cywilnych, kiedy chodzi o poczucie sprawiedliwości. Bywa tak, że jedne osoby oczekują przeproszenia, a inne zadośćuczynienia finansowego. Mediator szuka rozwiązań, tak aby zadowolony był każdy. Bardzo często udaje się uniknąć drogi sądowej – mówi dr Mariusz Hassa.

Już od 2 stycznia 2020 roku w starostwie powiatowym każda osoba uprawniona, czyli nie mająca możliwości finansowej do skorzystania z płatnych usług mecenasa, będzie mogła zasięgnąć pomocy prawnej oraz mediacji w celu rozwiązywania sporów.

– Mediacja jest bardzo ważna i sama jestem jej zwolenniczką. W ten sposób można polubownie wyjść z wielu sporów. Mediator wybiera najlepszą drogę rozwiązania problemu, aby uniknąć spraw w sądzie. Takie spotkania pozwalają rozsądnie wybrnąć z pozornie trudnych spornych kwestii – mówi MałgorzataTudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W konferencji brali udział przedstawiciele powiatu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego, którzy należą do Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczej FIAT PACTUM.

Trzy lata temu został przygotowany projekt dotyczący utworzenie przy II Liceum Ogólnokształcącym Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczej FIAT PACTUM. Dla potrzeb tego projektu uczniowie są przygotowani w ramach programu edukacyjnego „Edukacja prawna z mediacją”, który, dzięki pani staroście, jest elementem nauczania w naszym liceum jako stała godzina lekcyjna. Uczniowie są przygotowani do pracy w centrum mediacji, mają specjalne przeszkolenie, które kończy się egzaminem na koniec roku. Jako certyfikowani mediatorzy mogą prowadzić mediacje rówieśnicze, które są elementem mediacji cywilnej – mówi Marzanna Gądek-Radwanowska, nauczyciel II LO i kierownik filli Polskiego Centrum Mediacji w Kędzierzynie-Koźlu.

Skomentuj