Bez ważnych badań i z pękniętymi tarczami hamulcowymi. Kierowca wpadł podczas kontroli. ZDJĘCIA

0

Inspektorzy z kędzierzyńsko–kozielskiego oddziału WITD w Opolu, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wyeliminowali z ruchu pojazd ciężarowy zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Kontrola stanu technicznego – zatrzymanego w miejscowości Sucha do rutynowej kontroli – zespołu pojazdów należącego do polskiego przewoźnika, wykazała ok. 2 – 3 mm pęknięcie na całej płaszczyźnie tarczy hamulcowej prawego przedniego koła ciągnika siodłowego. Stwierdzona usterka została zakwalifikowana jako niebezpieczna – uniemożliwiająca używanie pojazdu w ruchu drogowym. Dodatkowo kontrolujący ustalili, że naczepa nie posiada ważnego badania okresowego, którego termin upłynął 21.12.2018 r.

W konsekwencji wszczęte zostało postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy zagrożone karą pieniężną w wysokości 4.000 zł oraz osoby zarządzającej transportem zagrożone karą w kwocie 700 zł. Ponadto kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 200zł, zatrzymany został dowód rejestracyjny a pojazd został usunięty z ruchu drogowego.

Skomentuj