Będą wparciem dla tych, którzy wspierają innych. Asystent osób niepełnosprawnych odciąży opiekunów

1

Opieka nad osobą niepełnosprawną to niezwykle wymagające zajęcie, więc wsparcie takiego opiekuna jest bardzo ważne. Dlatego właśnie gmina Kędzierzyn-Koźle planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu już w zeszłym roku realizował program „Opieka wytchnieniowa”. To właśnie między innymi ten program oraz przeprowadzone diagnozy uświadomiły, jak wielkie jest zapotrzebowanie na osobę, która wesprze opiekunów osób niepełnosprawnych.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to nowy program, którego celem jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewni wsparcie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– 360 godzin dla:

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce, załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

– Póki co zbieramy wnioski, deklaracje, po to, abyśmy mogli ruszyć, gdy tylko dostaniemy zielone światło od wojewody. Odciążenie opiekunów osób zależnych jest dla nas sprawą bardzo ważną. Realizowany przez nas program „Opieka wytchnienia” uzmysłowił nam, jak ważne jest takie wsparcie – mówi Agata Morkis, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o wypełnienie deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępnej tutaj.

Złożyć ją można osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Raja 24, Dział Usług Opiekuńczych – pok. 206,
lub drogą emaliową : j.marek@mops-kkozle.pl.

1 KOMENTARZ

Skomentuj