Artur Janus z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 z tytułem „Prymusa Opolszczyzny”

1

Zaszczytne miano „Prymusa Opolszczyzny” w kategorii szkół podstawowych zdobył uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 – Artur Janus. Obecnie jest on uczniem klasy 8 o profilu dwujęzycznym.

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” przyznawana jest corocznie przez Zarząd Województwa Opolskiego uczniom, którzy w dziedzinie edukacji zdobywają wybitne osiągnięcia.

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 Artur Janus zdecydowanie należy do tego grona. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, a także uczestniczy w wielu konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Jak sam mówi, posiada szeroki wachlarz zainteresowań: od literatury, poprzez historię i muzykę, na grafice i grach komputerowych kończąc, jednakże jego największymi pasjami są język polski i angielski. W wolnych chwilach czyta książki, szczególnie fantastycznonaukowe, tworzy projekty graficzne i chętnie gra w gry komputerowe.

Artur wziął udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN i jako jedyny reprezentant naszego województwa zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego. Ogromna praca i włożony wysiłek zaowocowały sukcesem – Artur otrzymał tytuł finalisty konkursu.

1 KOMENTARZ

Skomentuj