Arriva sprzedaje nieruchomość w Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 2. Firma zaprasza do rokowań

16

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

Nieruchomość, zlokalizowana przy ul. 24 Kwietnia 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, składająca się z działek gruntu o nr ew.: 2256/1, 2256/2, 2256/3, 1976/3, 1976/4, 1976/5 o łącznej powierzchni 1,1213 ha w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr OP1K/00015566/4.

 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w terminie do dnia 7 marca 2021 roku.
 2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:

a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności gospodarczej(KRS, CEDIG),

b) oferowaną cenę nabycia (netto), przy czym nie niższą niż 5 482 000 PLN,

c) zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,

d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań, w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

e) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną informację z KRS/CEIDG oraz dokument potwierdzający umocowanie do podpisania zgłoszenia, jeżeli nie będzie to wynikać wprost ze złożonego aktualnego odpisu z KRS/CEIDG.

3. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

 1. Zgłoszenia z dopiskiem w tytule „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości Arriva w Kędzierzynie-Koźlu”, należy złożyć kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.aniszewski@arriva.pl (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt 1).

 

 1. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

 

 1. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych informacji, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 1. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 721 112 065 w godz. 8.00 – 18.00 lub mailowy na adres nieruchomosci@arrivabus.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można również uzyskać pod adresem: https://arriva.pl/art/files/190

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informujemy, że odpowiadając na zaproszenie do rokowań oświadcza Pani/ Pan, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Arriva Bus Transport Polska dostępnej pod adresem: https://arriva.pl/286/polityka-prywatnosci-2-3

Materiał partnera

16 KOMENTARZE

 1. Jak to jest że wokół PKSy istnieją a w Kędzierzynie-Koźlu w mieście możliwość nie ma ? Tu zresztą nic nie ma.
  Był PRDiM, był PZD, był młyn PZZ, był PPZiM Centrozłom i nie ma nic. To nie miasto to dziadostwo nie możliwości. Brak nowych miejsc pracy i perspektyw na przyszłość. Byle nieudana władza ma i reszta się nie liczy ….

 2. Dwie prezydęte z PO – jedna propaguje bieganie w soboty i demonstracje – antykościelne i antyrządowe z wulgaryzmami, a druga nie ma żadnego pomysłu – dlatego połowa powiatu pracuje w Niemczech, UK, Włoszech, Norwegi, Szwajcarii, itd itd – tam nie ma PO

  • Co ma PO do tego ? Przecież PIS przed druga kadencją chciał reaktywować PKSy twierdząc że ludzie z małych miejscowości oraz wsi nie mogą być wykluczeni. Rządzą i co zrobili ? Pozwalają się paść sataniście z Torunia i zabierają prawa kobiet. Do tego jeszcze chcą zabrać nam możliwość leczenia szpitalnego centralizując służbę zdrowia. Wyznawcy PISu powinni się czerwienić ze wstydu. Ale do was nie trafiają żadne argumenty. Wy PiSowcy odpieracie zarzuty i obracacie kota ogonem. Plując wulgarnymi hasełkami : lewactwo itd. Nie będę reszty przetaczał ze względu na kulturę.

 3. To dopiero było dziadostwo.Zmieniali tylko nazwy firmy a standard usług tego przewoźnika był tragiczny.Autobusy często nie przyjeżdżały według rozkładu albo wcale.Tylko bilety miesięczne sprzedawali a później martw się pasaźer.Dlaczego np.PKS Strzelce Opolskie może istnieć i dbać znakomicie o swoich pasażerów.

Skomentuj