Apel do osób, które przechorowały koronawirusa. Potrzebne osocze dla pacjentów w ciężkim stanie

1
Foto: RCKiK w Opolu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu apeluje do ozdrowieńców o oddawanie krwi. Podanie przeciwciał zawartych w osoczu jest ratującym zdrowie i życie lekarstwem dla pacjentów, którzy ciężko przechodzą zarażenie.

– Prosimy osoby, które pokonały chorobę COVID-19 lub bezobjawowo przeszły zakażenie wirusem SARS-Cov-2 o oddawanie osocza – apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zgłoś się do RCKiK, umów się na wizytę i oddaj osocze dla potrzebujących.

Możesz pomóc pacjentom, u których przebieg choroby jest ciężki i przyczynić się do uratowania ich zdrowia lub życia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Kto może zostać Dawcą osocza jako Ozdrowieniec?

  1. Osoby po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19,
    u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji,
  2. Osoby bez ciężkiej, przewlekłej choroby,
  3. Osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie było wykonywanej operacji, zabiegu endoskopowego,
  4. Osoby, które spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Osoby, które w przeszłości otrzymywały przetoczenia krwi lub jej składników oraz kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi i oznaczenia przeciwciał do antygenów HLA  przed donacją osocza.

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Kontakt:

RCKiK w Opolu – tel.: 77 44 13 803      77 44 13 810

e-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl

1 KOMENTARZ

  1. za darmo umarło ja za każdy zabieg muszę płacić za lekarza za wypisanie recepty a osocze mam dać za darmo bo co bo teraz jestem potrzebnym Polakiem za miskę ryżu pracującego

Skomentuj