Alarm I stopnia dla Kędzierzyna-Koźla. Fatalny stan powietrza w mieście

3

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wystosował komunikat dotyczący stanu powietrza w regionie.

Komunikat 2/PI/2018 z dnia 07.03.2018 r. o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 06.03.2018 r.,na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10.
Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast) zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:
– Kędzierzyn-Koźle – 184 µg/m3;
– Zdzieszowice – 170 µg/m3.
Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, nie przewiduje się utrzymania przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.
Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

3 KOMENTARZE

Skomentuj