Absolwent szkoły w Azotach trzeci na ogólnopolskim konkursie dla mechatroników

1

Gabriel Mainka, absolwent ZSTiO w Azotach,  zdobył trzecie miejsce podczas XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2018 w kategorii „technik mechatronik”.

Podczas uroczystości, która odbyła się 21 stycznia, Gabriel odebrał nagrodę. Dzięki  wsparciu firmy Jokey Plastik Blachownia zbudował ramię robota z systemem sterowania „MERO S3”. Zachęcał swoich młodszych kolegów, by umiejętnie wykorzystywali czas w technikum, by zgłaszali swoje pomysły i startowali w konkursach i olimpiadach. Gabriel Mainka zaprezentował wszystkim uczestnikom swój projekt, nad którym pracował przez dwa lata, będąc uczniem ZSTiO. Podzielił się z zebranymi refleksją, że podczas nauki w technikum wyznaczył sobie cele i je realizował (praca nad projektem, zdobywanie  dodatkowych uprawnień, ukończenie dodatkowych kursów) . Oczywiście, znajdywał  też czas dla siebie. Ukończył technikum mając m.in. uprawnienia spawacza, uprawnienia elektryczne SEP.

Obecnie Gabriel jest studentem I roku Automatyki i Robotyki na wydziale Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej.

W uroczystości wzięli udział także Józef Gisman – wicestarosta powiatu, Bogusław Przychocki – prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, Bogusław Januszko, wiceprezes Zarządu SIMP, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, Agnieszka Słaboń – wicedyrektor ZSM w Opolu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Maria Staliś – dyrektor ZSTiO przypomniała cele konkursu: promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie oraz uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Prezes Bogusław Przychocki, wręczając nagrodę podkreślił, że jest pełen uznania dla osiągnięć technicznych i wyników uzyskanych przez mechatronika z ZSTiO. Rywalizacja była bardzo duża. Zgłoszono ponad 120 wniosków, a  Gabriel  jako jedyny z województwa opolskiego  został nagrodzony. Na ręce dyr. Maria Staliś złożył list gratulacyjny dla całego grona pedagogicznego za staranną i wszechstronną edukację oraz podziękowanie za zaangażowanie w ideę konkursu.

Wicestarosta Józef Gisman, w imieniu zarządu powiatu i radnych  gratulował  Gabrielowi sukcesu, zwracał uwagę zgromadzonej młodzieży, że mogą zdobywać umiejętności praktyczne w coraz nowocześniejszych pracowniach zawodowych, współfinansowanych przez nasz powiat.

 Lokalne firmy czekają na młodych ludzi z wykształceniem technicznym – mówił Józef Gisman.

Bogdan Januszko, zwracając się do młodzieży, podkreślił, że mają świetne warunki do kształcenia, zachęcał do uczestnictwa w projektach współfinansowanych przez powiat i Unię Europejską, zdobywania dodatkowych uprawnień, które ułatwiają wejście na rynek pracy.

Źródło: starostwo powiatowe

1 KOMENTARZ

Skomentuj