Absolwenci ZSTiO zajęli trzecie miejsce na ogólnopolskim konkursie. Dziś studiują na Politechnice Śląskiej

1

Podczas XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich dla absolwentów szkół zawodowych” Technik Absolwent 2020″, nasi absolwenci Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach – Jan Bury i Paweł Dumański, zdobyli III miejsce w Polsce w specjalności „Technik Mechatronik”. Sukces jest tym większy, że byli jedynymi reprezentantami z Opolszczyzny.

Jury konkursu bierze pod uwagę wyniki z egzaminów zawodowych, z matury, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, uzyskanie dodatkowych uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych.

Jan Bury jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalistą Olimpiady Technicznej i Olimpiady Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej. Jest też laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”. Pracuje i studiuje na Politechnice Śląskiej.

Paweł Dumański jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalistą Konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Również studiuje na Politechnice Śląskiej.

Naszym absolwentom gratulujemy sukcesu!

1 KOMENTARZ

Skomentuj