Absolutorium dla zarządu powiatu. Radni uznali, że budżet został prawidłowo zrealizowany

4

Na dzisiejszej sesji rady powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odbyło się głosowanie nad uchwałą absolutoryjną dla zarządu powiatu. Szesnastu radnych zagłosowało za jego udzieleniem, czterech wstrzymało się od głosu.

Ocena wykonania budżetu za rok 2018 została poprzedzona odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która nadzoruje wydawanie pieniędzy przez samorządy, a także uchwały komisji rewizyjnej. W obu przypadkach ocena wystawiona zarządowi powiatu była pozytywna.

W jawnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu opowiedziało się 16 radnych przy czterech głosach wstrzymujących się. – W imieniu całego zarządu dziękują za państwa ocenę. Chciałabym, aby nasza praca w dalszym ciągu przebiegała tak dobrze. Dziękuję pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków oraz państwu radnym za podejmowanie stosownych inicjatyw i uchwał – mówiła na gorąco starosta Małgorzata Tudaj.

Głos wstrzymujący oddali radni Andrzej Lachowicz, Andrzej Krebs, Sebastian Szklarczyk i Tomasz Wantuła. – Według nas wciąż mamy szereg spraw, które powinny zostać rozwiązane i będziemy w tych tematach drążyć. W całości nie mogliśmy zatem poprzeć decyzji o udzieleniu absolutorium, ale nie jesteśmy też krytyczni, gdyż wspólnie wypracowujemy budżet i szereg zadań inwestycyjnych. Nasze głosowanie ma być sygnałem dla zarządu, że nie wszystko jest w różowych kolorach – mówili radni Lachowicz i Krebs.

Dochody budżetu powiatu wyniosły 95 milionów 124 tysiące i 443 złote przy wydatkach w wysokości 98 milionów 819 tysięcy i 998 złotych. Deficyt za 2018 rok wyniósł niespełna 3,7 miliona złotych.

Podczas dzisiejszej sesji radni mieli okazję zapoznać się z raportem o stanie powiatu, przegłosowali również wotum zaufania dla władz powiatu – to novum, które weszło do przepisów o samorządzie na początku 2018 roku.

4 KOMENTARZE

  1. Jest takie powiedzenie, że nie wszystko co się świeci jest złotem.
    Natomiast POtrąceni i inni razem zostali ocenieni przez społczeństwo kartką wyborczą w ubiegłą niedzielę. Wynik powszechnie znany nie za bardzo różowy pisoucie.
    W pażdzierniku będzie podobnie.

Skomentuj