Warto i trzeba działać razem. Powstała Powiatowa Rada Przedsiębiorczości

1

Jest platformą dialogu pomiędzy firmami działającymi na terenie powiatu z jednostkami administracji publicznej. 4 listopada w Kędzierzynie-Koźlu powstała Powiatowa Rada Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pod listem intencyjnym w sprawie utworzenia rady na inauguracyjnym spotkaniu podpisało się kilkunastu przedstawicieli firm i instytucji. Kolejni zadeklarowali już chęć przystąpienia do tego gremium. Radę zarządzeniem powołuje starosta kędzierzyńsko-kozielska Małgorzata Tudaj.

– Każdy działa na rzecz własnego rozwoju, jednak jest wiele tematów wspólnych, które możemy razem rozwiązywać. To właśnie podstawowe zadania, jakie stawia sobie ta rada – tłumaczyła starosta Tudaj.

Rada będzie wspierać szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – szczególnie działań innowacyjnych oraz zapewniających transfer technologii. Będzie również dążyć do optymalizacji kształcenia pod kątem zapotrzebowania na pracowników w lokalnie działających firmach. To właśnie jeden z problemów, z którym zmagają się przedsiębiorcy – brak osób gotowych do podjęcia zatrudnienia i związania się z firmą w perspektywie długookresowej.

– Współczesny biznes w dużej mierze jest rynkiem pracownika. Można mieć najnowocześniejsze technologie, jednak najważniejszy nadal pozostaje człowiek. W tym zakresie samorząd powiatowy ma duże znaczenie i to w dwóch przestrzeniach: urzędu pracy oraz naszej oświaty – mówił wicestarosta Józef Gisman. – Od wielu lat pracujemy nad dostosowywaniem kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy, odbudowując kształcenie zawodowe. Dziś mamy je na dobrym poziomie. Stale staramy się, także poprzez współpracę z firmami, by odpowiadało ono potrzebom rynku – zaznaczył.

W spotkaniu inaugurującym działalność rady wzięli udział zarówno przedstawiciele dużych firm, jak Piotr Groeger, prezes spółki Solidaris, oraz mniejszych reprezentowanych na przykład przez Sebastiana Kostkę z firmy Seko Serwis zajmującej się wdrożeniami systemów elektronicznych.

– Bardzo zależy nam na pozyskaniu nowych pracowników, którzy zwiążą się z firmą na długo. Traktujemy to jako inwestycję. Uczestnicząc w radzie być może uda nam się włączyć w procesy kształcenia. Poza tym jesteśmy dość młodą firmą, więc budujemy kontakty biznesowe – tłumaczy Sebastian Kostka.

Po raz kolejny rada zbierze się na początku przyszłego roku. W międzyczasie ustalona zostanie agenda spotkania.

powiatowa rada rozwoju przedsiębiorczości (1) powiatowa rada rozwoju przedsiębiorczości (2) powiatowa rada rozwoju przedsiębiorczości (3) powiatowa rada rozwoju przedsiębiorczości (4) powiatowa rada rozwoju przedsiębiorczości (5) powiatowa rada rozwoju przedsiębiorczości (6)

1 KOMENTARZ

Skomentuj