12 milionów na inwestycje. Najwięcej na drogi i chodniki. Powiat ma budżet na 2016 rok. ZDJĘCIA Z SESJI

1

Przyszły rok na drogach powiatowych również upłynie pod znakiem remontów, na które zarezerwowano najwięcej z puli 12 mln zł przeznaczonej na inwestycje w przyjętym w czwartek budżecie starostwa.

Najważniejszą uchwałę z punktu widzenia całego przyszłego roku rada powiatu przyjęła bez dyskusji i jednogłośnie. Radni koalicji Platformy Obywatelskiej z Mniejszością Niemiecką, jak i opozycji tworzonej m.in. przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie zgodnie komentowali później, że plan dochodów i wydatków był szczegółowo omawiany w ramach prac komisji problemowych. Złożono wiele wniosków i wiele z nich trafiło do projektu.

Czyżby zatem budżet marzeń?

– Do marzeń daleko – mówi jednak radny Andrzej Krebs z PiS. – Niestety, samorządy są niedoinwestowane. Ciągle słyszymy, że brakuje pieniędzy. A przecież potrzeby są duże. W miarę możliwości jednak nasze oczekiwania zostały spełnione, dlatego poparliśmy ten budżet – tłumaczy, dodając, że propozycje wydatków radnych z jego klubu dotyczyły głównie remontów chodników na terenie miasta.

– Projekt budżetu był szeroko dyskutowany na komisjach. Wypracowaliśmy praktykę, aby kwestie drażliwe uzgadniać właśnie na tym etapie, na sesji przedstawiając już konkretne stanowiska. W ramach zaplanowanych przychodów ułożyliśmy racjonalny i bezpieczny plan wydatków – ocenia radny Tomasz Kandziora z Mniejszości Niemieckiej.

Wszystko przepracowaliśmy wcześniej, na sesji stawiając już tylko kropkę nad i. Co ważne podkreślenia, to druga sesja z rzędu, gdy uchwały są podejmowane jednogłośnie za. Sądzę, że większość samorządów w Polsce może pozazdrościć nam takiego zgrania. Pracujemy zgodnie dla naszej lokalnej społeczności – zapewnia także wiceprzewodniczący rady powiatu Grzegorz Mankiewicz z SLD.

W tej kadencji samorządu powiatowego nastroje mocno więc złagodniały, a współpraca między radnymi i zarządem niewiele ma wspólnego z atmosferą z pierwszych lat poprzedniej kadencji, gdy sprawy wagi budżetu, ale i pomniejsze, budziły gorące spory, a nawet polityczne awantury. W drugim roku tej kadencji rada i zarząd się „dotarły”, jak sama określiła to starosta Małgorzata Tudaj, dziękując radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały budżetowej.

– Radni mają różne oczekiwania, dlatego nie ukrywam, że jakaś niepewność przed głosowaniem była. Jednak była też świadomość, że uchwała budżetowa przeszła solidne uzgodnienia na komisjach, gdzie szukaliśmy konsensusów w obrębie naszych ram finansowych. To dobry budżet ze znaczącymi inwestycjami. Szczególnie na drogach, ale nie tylko – ocenia starosta Małgorzata Tudaj.

Przyszłoroczne dochody powiatu wyniosą 87 mln zł i są o 4 proc. niższe od dochodów planowanych na ten rok, co wynika z niższych dotacji majątkowych. Aż 83 mln zł to dochody bieżące, a więc głównie subwencje państwowe: ogólna i oświatowa, czy też udział z tytułu podatków dochodowych. Reszta to dochody majątkowe wynikające na przykład ze sprzedaży mienia. Wydatki powiat zaplanował na poziomie 93 mln zł – to 100,2 proc. planu tegorocznego.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z kredytu bankowego w wysokości 5 mln zł oraz wolnych środków, a więc pieniędzy, które nie zostały wydane w ramach budżetu tegorocznego. Deficyt mieści się w ustawowych limitach.

Wydatki bieżące powiatu wyniosą 80 mln zł. Najwięcej pochłonie oświata i wychowanie – 40 mln zł. Następnie są to transport i łączność (14 mln zł), pomoc społeczna (13 mln zł), administracja publiczna (9 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9 mln zł), ochrona zdrowia (3 mln zł) i gospodarka komunalna z ochroną środowiska – 890 tys. zł.

Tym, co najbardziej interesuje mieszkańców, są wydatki majątkowe. Inaczej mówiąc, pieniądze przeznaczone na inwestycje i zakupy. Ta pula wyniesie w przyszłym roku przeszło 12 mln zł, z czego aż 9 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Największym zadaniem będzie przebudowa drogi Kędzierzyn-Koźle-Zalesie Śląskie na odcinku administrowanym przez starostwo. W sumie pochłonie 5,2 mln zł, z czego zdecydowana większość to dotacja Unii Europejskiej. Dokończona zostanie również ulica Mostowa na odcinku biegnącym wzdłuż zakładów za ponad 3 mln zł – połowę pieniędzy stanowić będzie dotacja z budżetu państwa w ramach tzw. schetynówek.

Na liście inwestycji są również budowa chodnika przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie, dokończenie przebudowy drogi Grudynia Wielka – Grudynia Mała, przebudowa drogi w Trawnikach, Grzędzinie, drogi Roszowice-Biadaczów oraz mniejsze inwestycje na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle – przebudowa chodnika przy ulicy Partyzantów, Piastowskiej, Kochanowskiego, Łukasiewicza, Kosmonautów. Przy ulicach Fredry i 1 Maja zaplanowano budowę parkingów. Powiat dołoży także 600 tys. zł gminie Kędzierzyn-Koźle na pierwszy etap przebudowy alei Jana Pawła II oraz 100 tys. zł dla gminy Reńska Wieś na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Dębowej.

Wśród zadań niezwiązanych z drogami jest m.in. instalacja klimatyzacji w budynkach urzędowych oraz wkład własny na realizację projektu związanego z poprawą dostępności do usług zdrowotnych.

Ostatnia sesja rady powiatu w tym roku miała uroczysty charakter i wyjątkowo zamiast w budynku starostwa, odbyła się w Hotelu Solidaris.

1 KOMENTARZ

Skomentuj