Urząd miasta dorzuca do pieca. Można składać wnioski o dofinansowanie

0

Jednym ze sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest wymiana pieca na bardziej nowoczesny lub montaż urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Na ich zakup można wciąż pozyskać dotację z urzędu miasta.

Dofinansowanie z miejskiej kasy pozwoli pokryć m.in. 50% kosztów zakupu nowego kotła lub pompy ciepła, grzejników (tylko w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu) oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. dla osób fizycznych, 5 tys. zł. dla podmiotów i jednostek innych niż osoby fizyczne i 10 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych.

Z kolei wysokość dotacji na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej wynosi 10% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 tys. zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/88/2100/dotacje-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej.

W przygotowaniu jest także projekt uchwały, która umożliwi uzyskanie dofinansowania na zakup kotła opalanego ekogroszkiem. Będzie on musiał posiadać automatyczny podajnik paliwa oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań klasy V lub wyższej.

Jednocześnie projekt uchwały zakłada podwyższenie wysokości udzielanej dotacji (maksymalnie 50% wartości zakupu) do 5 tys. dla osób fizycznych, 7 tys. zł. dla podmiotów i jednostek innych niż osoby fizyczne i 15 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych oraz 410 tys. złotych dla wszystkich podmiotów, które zdecydują się na montaż pompy ciepła.

Źródło: urząd miasta

Skomentuj