Ulica Pionierów jednak zostaje. Za to los 9 Maja niepewny. Wojewoda chce, aby nazywała się inaczej

4

Nieoczekiwany zwrot w sprawie zmian nazw ulic w Kędzierzynie-Koźlu. Ulica Pionierów, będąca najbardziej na cenzurowanym, jednak nie zniknie z mapy miasta. Za to los taki może spotkać ulicę 9 Maja.

Przypomnijmy, zmiana nazw niektórych ulic jest obligatoryjna, jeśli gloryfikują one system totalitarny, a za taki uważa się obowiązujący do 1989 roku w Polsce komunizm. Obowiązek narzuciła przyjęta w zeszłym roku ustawa. Wykaz nazw do zmiany ustalił natomiast Instytut Pamięci Narodowej. W Kędzierzynie-Koźlu to ulice 9 Maja, Dąbrowszczaków, Lucjana Szenwalda, Józefa Wieczorka i Pionierów. W przypadku tej ostatniej zasugerowano jedynie doprecyzowanie znaczenia. Ale to właśnie wokół ulicy Pionierów rozgorzała największa dyskusja.

Rada miasta zastosowała pewien wybieg: ulice Dąbrowszczaków, Wieczorka i Szenwalda zostały zmienione na odpowiednio Zielną, Augustyna Kośnego i Koszarową. W przypadku ulic Pionierów i 9 Maja w nowych uchwałach nadających nazwy doprecyzowano jedynie, do czego się one odnoszą. W powszechnym mniemaniu pierwsza z nich kojarzyła się dotąd z radziecką organizacją młodzieżową, druga z komunistycznym dniem zwycięstwa i wolności.

Więcej: Decyzja zapadła. Pięć ulic zmieni nazwy. Ci mieszkańcy będą mieli nowe adresy

Zgodnie z nowymi uchwałami, ulica Pionierów upamiętnia teraz osadników, którzy przyjechali do Kędzierzyna-Koźla w 1945 roku, a ulica 9 Maja uchwalenie Planu Schumana obchodzonego jako Dzień Europy.

Takie „sztuczki” nie spodobały się wojewodzie opolskiemu, który nadzoruje proces tworzenia prawa w samorządach. W jednym z wywiadów, gdy przywołany został przykład ulicy Pionierów, Adrian Czubak powiedział, że „nie są to akceptowane działania”.

Więcej: Ulica Pionierów jednak zmieni nazwę? Wojewodzie nie spodobała się „sztuczka” radnych

Wojewoda w ramach postępowanie nadzorczego może unieważnić uchwałę rady miasta i można się było spodziewać, że tak właśnie stanie się w przypadku ulicy Pionierów. A jednak postępowanie nadzorcze ruszyło w przypadku 9 Maja. Według służb prawnych wojewody uchwała radnych z Kędzierzyna-Koźla narusza przepisy wspomnianej ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Jeśli uchwała zostanie skutecznie unieważniona przez wojewodę, ulica 9 Maja będzie miała inną nazwę. W praktyce może to nie być takie proste, jeśli rada miasta ustawi się w kontrze.

– Decyzję oczywiście podejmie w głosowaniu rada, ale jestem przekonany, że w razie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej ulicy 9 Maja przez wojewodę zaskarżymy takie rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego – komentuje radny Michał Nowak.

Tymczasem, jak poinformował właśnie Jarosław Jurkowski z urzędu miasta, nowe nazwy właśnie weszły w życie. Zmienione nazewnictwo nie wymusza na mieszkańcach wymiany dokumentów. Zgodnie z przepisami pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazw nie wpływa również na ważność dokumentów, więc mieszkańcy nie muszą ich wymieniać, chyba że upłynie ich czas ważności.

4 KOMENTARZE

Skomentuj