Planujesz wycinkę drzewa lub krzewu? Pozwolenie nie zawsze jest konieczne. Sprawdź nowe przepisy

0

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody związane z wycinką drzew i krzewów. W kilku przypadkach uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie nie jest już konieczne.

Bez zezwolenia można usunąć drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2.

W przypadku usuwania drzew lub krzewów na cele inne niż niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub z terenów niestanowiących własności osób fizycznych, przepisy ustawy zwiększają progi obwodu pnia drzewa, od których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew. Zezwolenie należy uzyskać, jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza:

– 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Obecnie trwają prace nad dostosowaniem wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/a i krzewów do przepisów zmienionej ustawy. Zostanie on udostępniony w biuletynie informacji publicznej.

Źródło: urząd miasta 

Skomentuj