Okrągły jubileusz z prezentami. Miasto przebuduje remizę w Kłodnicy i dofinansuje zakup wozu

0

W tym roku OSP Kłodnica obchodzi jubileusz 125-lecia swego istnienia. Jednak kłodniccy strażacy mogą mięć więcej powodów do radości. Gmina Kędzierzyn-Koźle dofinansuje zakup nowego wozu bojowego dla jednostki, a także przebuduje tamtejszą remizę.

W tegorocznym budżecie gminy zarezerwowano kwotę 450 tys. złotych na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem. O pozostałe środki kłodniccy druhowie będą się starać z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Oprócz tego kłodnicka remiza zostanie przebudowana, gdyż w obecnym budynku nie ma miejsca na nowy wóz. W tym roku z budżetu miasta na ten cel zostanie przeznaczona kwota 200 tys. złotych. Projekt techniczny jest opracowywany.

Źródło: urząd miasta

Skomentuj