Tak się dzisiaj kształci młodych fachowców. Nowe pracownie w Azotach. WIDEO

0

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach otwarto dziś trzy nowe pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: chemiczną, mechatroniczną oraz napędów. To część większego projektu realizowanego przy wsparciu środków unijnych. Więcej w naszym materiale wideo:

Skomentuj