Nasze szkoły średnie w rankingu „Perspektyw”. Zabłysnęły Sławięcice. Jak poradzili sobie inni?

0

Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu po raz pierwszy ze złotą tarczą jakości w pierwszej piątce najlepszych techników w województwie, zdobywając jednocześnie 91. lokatę w kraju – awans z 250 miejsca. To wyniki najnowszego rankingu szkół „Perspektyw”.

Skok zaliczyło również technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (brązowa tarcza jakości), które sklasyfikowano na 15 miejscu na Opolszczyźnie. Wśród liceów na 7 miejscu w województwie znalazło się kędzierzyńskie II LO im. Mikołaja Kopernika (srebrna tarcza jakości), na 16 miejscu liceum im. Henryka Sienkiewicza z Koźla.

Co spowodowało tak znaczący awans kędzierzyńskiego Zespołu Szkół nr 3? Z pewnością znakomite wyniki osiągnięte przez uczniów podczas egzaminu maturalnego oraz w czasie egzaminów zawodowych. Z doświadczenia Perspektyw wynika także coś jeszcze: wybitne szkoły łączy szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów i coś, o czym zdajemy się dziś zapominać: radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Źródło: starostwo powiatowe

Skomentuj