Możemy mieć drugą uczelnię wyższą! Akademia Morska chce uruchomić oddział w Kędzierzynie-Koźlu

3

Akademia Morska w Szczecinie jest poważnie zainteresowana utworzeniem w naszym mieście oddziału zamiejscowego. Przedstawiciele uczelni rozmawiali już w tej sprawie z władzami powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Trwają poszukiwania budynku, w którym uczelnia mogłaby otworzyć swoje podwoje. Pierwsi studenci mogą rozpocząć naukę w naszym mieście już tej jesieni!

Informacje o przymiarkach do utworzenia kolejnej uczelni wyższej w Kędzierzynie-Koźlu starosta powiatu przekazała dziś radnym. – Jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami władz Akademii Morskiej w Szczecinie, która jest zainteresowana utworzeniem w Kędzierzynie-Koźlu kierunku śródlądowego i morskiego. Ze wstępnej analizy władz uczelni wynika, że część zajęć mogliby prowadzić wykładowcy pracujący na naszym wydziale Politechniki Opolskiej, natomiast przedmioty związane stricte z żeglugą wykładaliby pracownicy Politechniki Wrocławskiej – opowiada Małgorzata Tudaj.

Pomysł utworzenia w naszym mieście wydziału Akademii Morskiej zbiega się w czasie z rządowym planem przywrócenia żeglugi na Odrze. – Uważamy, że jest to bardzo dobry kierunek. Zarówno przywrócenie żeglowności na Odrze, jak i utworzenie u nas kolejnej uczelni wyższej byłyby kolejnymi etapami rozwoju miasta i regionu – przekonuje starosta powiatu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rektora Akademii Morskiej, uczelnia poszukuje nieruchomości o powierzchni około 500-600 metrów kwadratowych. Zajęcia praktyczne miałyby odbywać się w powstającej przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego nowoczesnej pracowni nawigacyjnej.

W pierwszym roku działalności wydziału Akademii Morskiej w Kędzierzynie-Koźlu naukę w nim miałoby podjąć około 30 studentów. Władze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w utworzeniu uczelni upatrują szansę na zatrzymanie u nas młodzieży, w szczególności absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej, którzy mogliby kontynuować naukę w zawodzie bez konieczności opuszczania Kędzierzyna-Koźla.

3 KOMENTARZE

  1. Lepiej póóóóóóóóóóóóźno niż póóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóźniej !!!

Skomentuj