Miasto pracuje nad strategią poprawy powietrza. Będzie gotowa do końca sierpnia

0

Prezydent miasta Sabina Nowosielska powołała zespół ds. strategii działań związanych z poprawą jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Do końca sierpnia zostanie opracowana strategia, służąca temu celowi. Pracami zespołu kieruje zastępca prezydenta miasta Artur Maruszczak.

W skład zespołu zostali powołani pracownicy wydziałów strategii, rozwoju i środków pomocowych, ochrony środowiska i rolnictwa, inwestycji, remontów i eksploatacji, biura informacji i promocji miasta, komendant straży miejskiej oraz przedstawiciele gminnych spółek: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. Do udziału w pracach zespołu zaproszono także dwóch radnych miejskich.

Podczas dwóch spotkań, które już miały miejsce, ich uczestnicy omówili aktualnie prowadzone działania, które służą poprawie jakości powietrza. Znalazły się wśród nich m.in. finansowa pomoc w zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (program trwa nieprzerwanie od 1998 r.; w tym czasie 90 osób skorzystało z takiej pomocy), rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej połączona z akcją zachęcającą do przyłączenia się do niej (program KAWKA), modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez MZBK, przebudowa systemu miejskiego oświetlenia wykorzystująca oszczędne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.

Stale organizowane są też kampanie społeczne, konkursy oraz projekty edukacyjne, służące propagowaniu ekologicznego postępowania w życiu codziennym. Corocznie organizowane są obchody Dnia Ziemi, Dnia bez Samochodu. Ponadto służby porządkowe reagują na każdą informację o zanieczyszczaniu środowiska bądź powietrza. W I półroczu 2016 r. strażnicy miejscy interweniowali łącznie w 93 przypadkach związanych ze spalaniem śmieci.

Źródło: urząd miasta

Skomentuj