Duże inwestycje na Kanale Gliwickim. Ponad sto milionów złotych na remont kędzierzyńskich śluz

0

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej będzie kontynuował inwestycje na Kanale Gliwickim. W przyszłym roku rozpocznie się kompleksowy remont dwóch śluz położonych na terenie naszego miasta. Przebudowa obiektów w Sławięcicach i Nowej Wsi (śluza między osiedlem Piastów a Blachownią) pochłonie kwotę ponad 110 milionów złotych.

Zaplanowane na lata 2017 – 2020 prace będą kontynuacją działań podjętych przez RZGW w Gliwicach w ubiegłych latach. W ramach wcześniejszych inwestycji wyremontowano m.in. śluzę Kłodnica (CZYTAJ WIĘCEJ).

Projekt modernizacji śluz odrzańskich ma na celu poprawę stanu technicznego śluz i niezawodności funkcjonowania urządzeń, zwiększenie możliwości przewozowych, wzrost bezpieczeństwa ruchu na Kanale Gliwickim, oszczędne gospodarowanie wodą, poprawę warunków środowiska naturalnego poprzez zastąpienie transportu drogowego transportem wodnym oraz stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionu i podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Całość prac będzie prowadzona w taki sposób, by nie uniemożliwiać żeglugi po Kanale Gliwickim.

– W ramach prowadzonych prac wyremontowane zostaną awanporty, w których m.in. powstaną nowe pomosty, punkty poboru wody i prądu dla jednostek korzystających z Kanału Gliwickiego. Na głowach górnej i dolnej wyremontowane i zrekonstruowane będą betony, remont przejdą też budynki sterowni, zarówno w części podziemnej, jak i nadziemnej oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne napędu wrót. Prace naprawcze zostaną wykonane w budynkach maszynowni. Kompleksowe roboty będą dotyczyły komór śluz: wyremontowane zostaną dna komór, stalowe ściany, wzmocniony będzie grunt wzdłuż ścian śluz. Także wrota wraz z osprzętem na każdej śluzie będą nowe. Po zakończeniu modernizacji nowe będzie również oświetlenie obiektów – stare i wysłużone zastąpią energooszczędne lampy LED. W czasie modernizacji powstanie nowy kanał obiegowy, możliwe będzie śluzowanie oszczędnościowe. W projekcie znalazły się też nowe budynki socjalne dla obsługi śluz oraz niektóre drogi i nawierzchnie na terenie obiektów – informuje RZGW Gliwice.

Drugi etap inwestycji pod nazwą „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” będzie realizowany dzięki unijnemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności. Całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 110 milionów złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniesie prawie 94 miliony złotych.

Skomentuj