Czy w Kędzierzynie-Koźlu pojawi się mobilne urządzenie do pomiaru jakości powietrza?

0

W urzędzie miasta odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. realizacji zadań i celów określonych w strategii związanej z poprawą jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Głównym tematem obrad było zanieczyszczenie benzenem i sposoby jego pomiaru.

Na posiedzenie zostali zaproszeni goście: dr Krzysztof Klejnowski z Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Krzysztof Gaworski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu oraz Mirosław Stadniczuk, komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Rozważano m.in. czy oprócz punktów pomiarowych rozlokowanych na terenie całego miasta badania mogłyby zostać przeprowadzone za pomocą mobilnego urządzenia, którym dysponuje WIOŚ. Wykonaliby je zawodowi strażacy.

Zaproszeni goście podkreślili, że wyniki takich pomiarów byłyby dokładniejsze, a informacja o poziomie stężenia mogłaby być podawana niemal od razu. Dodatkową zaletą miałaby być ich transparentność. Pomiarom mógłby się przyglądać każdy zainteresowany mieszkaniec.

Ponadto uczestnicy spotkania wskazali na dalszą konieczność edukacji mieszkańców w zakresie ekologii. Konkretne propozycje programów oraz działań mają pojawić się na kolejnym posiedzeniu zespołu. Odbędzie się ono po Nowym Roku.

zespół ds. ochrony powietrza (2)

Źródło: urząd miasta

Skomentuj