Buduje roboty i świetnie się uczy. Ogólnopolski sukces młodego mechatronika z Kędzierzyna-Koźla

0

Rafał Kajzar, absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu laureatem X edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. To jedyny przedstawiciel Opolszczyzny, który znalazł się wśród tegorocznych laureatów.

Jury konkursu oceniając osiągnięcia kandydatów bierze pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oceny końcowe z przedmiotów zawodowych, sukcesy w konkursach i olimpiadach – mówi Maria Staliś, dyrektor ZSTiO.

Rafał Kajzar może pochwalić się świetnymi wynikami na maturze, na egzaminie zawodowym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 5,0 i sukcesami w  konkursach oraz olimpiadach technicznych. Za zbudowanie  robota klasy mini sumo „Mała Mi”  zdobył  2. miejsce  w ogólnopolskim konkursie „Elektryzująca pasja”, a za skonstruowanie robota mobilnego „Amfibia RD” zdobył 1. miejsce na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

11 stycznia odebrał dyplom i nagrodę oraz  gratulacje z rąk  mgr inż. Bogusława Przychockiego – prezesa oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Opolu, który wręczył dyrektor Marii Staliś okolicznościowy medal z okazji jubileuszu 90-lecia stowarzyszenia  oraz list od Prezesa Zarządu Głównego SIMP z gratulacjami oraz wyrazami najwyższego uznania dla całego grona pedagogicznego ZSTiO za staranną i wszechstronną edukację młodzieży.

Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu wręczyła laureatowi list gratulacyjny starosty Małgorzaty Tudaj. – Twój sukces przyjęliśmy z ogromną radością. Konkurs organizowany już od 10 lat wyłania najlepszych uczniów w kraju, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia w nauce, na olimpiadach i konkursach ogólnopolskich. Cieszymy się, że to właśnie sukcesy naszego absolwenta zostały po raz kolejny dostrzeżone na arenie krajowej, są one potwierdzeniem sporej wiedzy, ogromnej pasji i wielkiego zaangażowania – przekazała Małgorzata Tudaj.

Rafał obecnie jest studentem I roku mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, aktywnym członkiem kół naukowych na uczelni. Razem ze studentami ostatnich lat i doktorantami pracuje nad projektem budowy specjalistycznego robota. Podkreśla, że wiedzę zdobytą w technikum  wykorzystuje na  zajęciach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Rafał jest już drugim absolwentem ZSTiO, który otrzymał  wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku” (w 2013 to wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jaskółka, również mechatronik).

????????????????????????????????????

Skomentuj