Blisko trzy tysiące uczniów rozpoczęło nowy rok w szkołach ponadgimnazjalnych. ZDJĘCIA

0

Zespół Szkół nr 1 był gospodarzem oficjalnej inauguracji roku szkolnego w placówkach powiatowych. Naukę rozpoczęło 2884 uczniów, z czego 789 to pierwszoklasiści.

W inauguracji wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, dyrektorzy i pracownicy szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu oraz sami uczniowie.

Do młodzieży zwrócił się senator RP Grzegorz Peczkis, który jak przyznał, darzy szkołę szczególnym sentymentem, a to z uwagi na fakt, że przez ponad ćwierć wieku dyrektorem placówki był jego ojciec.

– Jeśli nie zmarnujecie tych kilku lat i nabierzecie fachowych umiejętności, będziecie mogli spokojnie czerpać profity z posiadanej wiedzy. Jesteście tym cenniejsi dla Polski, że z powodu wieloletnich zaniedbań w naszym kraju obecnie brakuje specjalistów technicznych i zawodowych – mówił.

W tym roku szkolnym do placówek prowadzonych przez starostwo powiatowe uczęszczać będzie 2884 uczniów. Zdecydowana większość (1974 uczniów) będzie kształcić się w szkołach technicznych, 800 uczniów uczęszczać będzie do liceów, a 110 do szkoły specjalnej. Naukę rozpoczyna 789 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w tym 258 osób będzie uczniami liceów ogólnokształcących, 407 osób kształcić się będzie w technikach, a 124 osoby podejmuje naukę w branżowych szkołach I stopnia. Najpopularniejszy kierunek w kształceniu ogólnym to biologiczno-chemiczny, popularne zawody techniczne to technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik budownictwa z elementami architektury. W branżowych szkołach I stopnia świetną rekrutację odnotowano w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC.

Z apelem do uczniów zwróciła się starosta powiatu Małgorzata Tudaj: – Wykorzystajcie proszę ten czas jak najlepiej. Jesteście młodzi i możecie absolutnie wszystko. Waszym wsparciem w wejściu w dorosłość są nasi wspaniali nauczyciele. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzę, aby rozpoczynający się dzisiaj nowy rok szkolny był pełen wyzwań, możliwości i inspiracji.

– Zawarliśmy z waszymi rodzicami swoisty kontrakt. Oddali oni w nasze ręce to, co mają najcenniejsze – własne dzieci, darząc nasz wielkim zaufaniem. My, nauczyciele, zobowiązaliśmy się doprowadzić każdego z was do sukcesu na miarę waszych predyspozycji. Pamiętajcie, że cztery lata to zaledwie krótka chwila w życiu, ale to właśnie ona będzie decydowała o waszej przyszłości – to słowa dyrektor ZS nr 1, Urszula Więcek.

Początek roku szkolnego to bardzo ważny moment dla pracowników oświaty, na co zwrócił uwagę przewodniczący nauczycielskiej „Solidarności”.

– To wy kształtujecie charaktery młodzieży i odpowiadacie za jej wejście w dorosłość. Wykonujecie swoje zadanie z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem oraz wielką odpowiedzialnością za przyszłe losy młodzieży oraz naszej wolnej i niepodległej ojczyzny. Oby nie zabrakło wam sił, wytrwałości, cierpliwości, entuzjazmu i optymizmu – mówił Andrzej Lachowicz.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli obejrzeć przedstawienie muzyczne przygotowane przez szkołę.

Skomentuj