Alarm smogowy na Opolszczyźnie. W Kędzierzynie-Koźlu tak źle nie było od lat. Lepiej nie wychodzić z domów

0
Osiedle Pogorzelec, poniedziałek rano - wydaje się, że zanieczyszczenia widać gołym okiem.

Opolszczyzna dusi się smogiem. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wydał w poniedziałek alarm pierwszego stopnia w związku z drastycznym przekroczeniem dobowej normy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Oto pełna treść komunikatu:

KOMUNIKAT 1/PI/2017 z dnia 09.01.2017 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 08.01.2017 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego, stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.
Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10:

– Zdzieszowice – 222 µg/m3
Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.
Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 µg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.


W niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu dobowe stężenie pyłów zawieszonych PM10 wyniosło 174 mikrogramy na metr sześcienny powietrza(µg/m3) przy normie na poziomie 50µg/m3. W krytycznym momencie o godz. 11 stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu na poziome 232 µg/m3. W sobotę dobowe stężenie wynosiło 94µg/m3, w piątek norma dobowa nie była przekroczona.

To najgorsze wyniki pomiarów powietrza pod kątem pyłów zawieszonych PM10 od lat – ostatni raz gorzej było 15 stycznia 2013 roku, gdy stężenie mierzone w Kędzierzynie-Koźlu wyniosło 200µg/m3.

Skomentuj